24h
20/03/2018 02:40 PM +07:00
13/03/2018 10:19 AM +07:00

Cân nhắc đề xuất tăng vốn thêm 590 triệu USD của Formosa

Bộ KH&ĐT đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc kiểm tra, đánh giá dự án trước khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Formosa theo quy định của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. 

 

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản trả lời Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tỉnh (Ban Quản lý) về việc điều chỉnh khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tham gia ý kiến về việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương (Dự án Formosa) tại KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Cân nhắc việc Formosa tăng vốn thêm 590 triệu USD

Cân nhắc việc Formosa tăng vốn thêm 590 triệu USD

Theo hồ sơ của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, nếu tính tương đương theo đô la Mỹ (USD) thì dự án điều chỉnh tăng vốn từ hơn 11,03 tỷ USD lên 11,62 tỷ USD (tăng thêm 590,65 triệu USD).

Tuy nhiên, nếu tính theo đồng Việt Nam (VNĐ) thì tổng vốn đầu tư giảm từ 248.250  tỷ đồng xuống còn 245.792 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn góp thực hiện dự án tính theo cả VNĐ và USD đề tăng thêm.

Theo Formosa, đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, trong dó nếu tính vốn đầu tư theo USD thì tăng vốn đầu tư do điều chỉnh vốn đầu tư một số hạng mục công trình, máy móc thiết bị theo thực tế và xây dựng mới xưởng than hoá học.

Bộ KH&ĐT đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cần kiểm tra, đánh giá dự án trước khi cho điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án của Formosa. 

Nhật Linh 

Ý kiến bạn đọc ()