24h
19/03/2018 05:24 PM +07:00
13/06/2017 10:16 AM +07:00

Lạm phát đang có xu hướng giảm

Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) nhận định, lạm phát cơ bản vẫn được duy trì ở mức khá thấp, chỉ tăng 1,33% so với cùng kỳ. Từ nay đến cuối năm, lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng giảm do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đang được ổn định.

Lạm phát trong tháng 5/2017 vẫn được duy trì ở mức thấp

Theo NSFC, CPI tháng 5 giảm 0,53% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,37% so với đầu năm. Như vậy, lạm phát bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,47% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lại giảm so với tháng 4 chủ yếu do: giá thực phẩm giảm 2,27% làm CPI giảm khoảng 0,51 điểm %; giá xăng giảm làm cho CPI giảm khoảng 0,03 điểm %. Lạm phát giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đã liên tục giảm kể từ đầu năm.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản vẫn được duy trì ở mức khá thấp, chỉ tăng 1,33% so với cùng kỳ. Phân rã các thành phần của lạm phát cho thấy thành phần mùa vụ cũng như thành phần chu kì vẫn trong xu hướng giảm, 2 yếu tố này đóng góp lần lượt -0.14 và -0.13 điểm % vào lạm phát tổng thể của tháng 5.

Song, FNSC đánh giá, nhìn chung xu hướng dài hạn của lạm phát đang tiếp tục tăng. Tại thời điểm tháng 5/2017, xu hướng lạm phát dài hạn cao hơn khoảng 0,96 điểm % so với tháng 5/2016.

Đánh giá tình hình kiểm soát lạm phát từ nay đến cuối năm, NFSC cho rằng, lạm phát sẽ tiếp tục xu hướng giảm do giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống đang được ổn định.

Do đó, nếu không có sự đột biến về giá hàng hóa thế giới, cũng như chưa tính đến việc điều chỉnh giá dịch vụ công trong những tháng cuối năm thì lạm phát năm 2017 khoảng 2,6% và lạm phát bình quân là 2,65%.

Tuy nhiên, UBGSTCQG ước tính, nếu giá dịch vụ công được điều chỉnh tương đương với mức điều chỉnh bằng nửa của năm 2016 sẽ làm lạm phát tăng khoảng 1,8-2 điểm %; Nếu tỷ giá USD/VNĐ tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %; Nếu giá điện tăng 8-10% sẽ làm lạm phát tăng khoảng 0,3-0,4 điểm %.


Thanh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()