24h
19/03/2018 12:44 AM +07:00
01/12/2016 05:14 PM +07:00

Phát hiện vỉa dầu mới ở giếng khoan thăm dò mỏ Bạch Hổ

Theo tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) , hôm qua (30/11), Liên doanh dầu khí Việt Nga (Vietsopetro) đã nhận được dòng dầu tự phun từ giếng khoan thăm dò mỏ Bạch Hổ.

Thử vỉa ra dòng dầu tại giếng khoan BH47

Cụ thể, theo PVN, vào lúc 9h40 ngày 30/11, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ 2 tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), Vietsovpetro đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu 3178-3277m. Áp suất miệng của giếng khoan khá mạnh. Theo đánh giá ban đầu, loại dầu phun ra có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110.000m3/ngày.

Theo Phó Tổng Giám đốc Địa chất Lê Việt Hải, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.

PVN khẳng định với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ ở bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.

N.L

Ý kiến bạn đọc ()