24h
22/02/2018 07:58 AM +07:00
10/11/2017 01:39 PM +07:00

Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 đạt mức 6,5%-6,7%

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 2018, trong đó mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt mức 6,5% - 6,7%.

 


Theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (10/11), với mục tiêu tổng quát là tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu rõ: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%.

Trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, đa số ý kiến đồng ý với mục tiêu tổng quát năm 2018 như dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung giải quyết việc làm, cải cách tư pháp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ…

Về các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, ông Thanh cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đề nghị quyết định cụ thể chỉ tiêu tăng GDP đạt 6,5%, đạt 6,7% hoặc trên 6,7%.

Ông Thanh nhấn mạnh: Năm 2017, một số ngành, lĩnh vực đã đạt mức tăng trưởng khá cao, năm 2018 khó tiếp tục đạt được mức tăng này. Mặt khác, chỉ tiêu tăng GDP năm 2018 đã được tính toán trên cơ sở GDP ước thực hiện của năm 2017 đạt 6,7% và dự báo các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn với bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô như nợ công, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm…, do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ như dự thảo Nghị quyết.

Vũ Trọng

Ý kiến bạn đọc ()