24h
22/03/2018 04:45 PM +07:00
14/11/2017 05:21 PM +07:00

Sẽ “khải tử” nợ thuế “ảo”

Hơn 27.300 tỷ đồng tiền nợ thuế của những chủ doanh nghiệp đã chết, mất tích; nợ quá 10 năm và nợ không có đối tượng đang được Bộ Tài chính tính toán “dọn dẹp”.

 

Còn hơn 27 nghìn tỷ đồng nợ thuế không có khả năng đòi

Đây là một vài đề xuất đáng chú ý tại dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi vừa được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến. Việc này, theo Bộ Tài chính là sẽ góp phần “giảm số nợ ảo mà thực tế không thể thu hồi được”.

Theo báo cáo mới nhất của cơ quan Thuế, tổng số nợ thuế đến thời điểm 30/9/2017 là 73.930 tỷ đồng. Trong đó, hơn 48.200 tỷ đồng có khả năng thu hồi được. Con số này giảm mạnh so với năm 2015 (giảm 28,6%) và năm 2016 (giảm 10,3%), tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu so với tổng dự toán thu nội địa chỉ ở mức 4,9% (tính cả tiền chậm nộp), so với tổng thu ngân sách nhà nước thì bằng 3,8%.

Đáng chú ý số tiền nợ thuế không có khả năng thu hồi lên đến hơn 27.300 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính luôn yêu cầu ngành Thuế làm sao cho tổng nợ dưới 5% thực thu vào ngân sách nhà nước. 

Tuy nhiên, trên thực tế “gánh nặng” nợ khó thu của ngành Thuế vẫn chưa được giải quyết vì chưa có cơ sở pháp lý. 
Có một nghịch lý hiện nay là nhiều “DN đã chết”, hay trường hợp cơ quan Thuế đã chuyển sang cơ quan chức năng khác để khởi tố nhưng số nợ thì vẫn còn đó, thậm chí số tiền lãi do nợ, lãi phạt chậm nộp vẫn phải tính cộng thêm hàng ngày. Đây là nguyên nhân khiến số nợ không có khả năng thu hồi ngày càng “phình to” gây áp lực không nhỏ tới ngành Thuế.

Trong dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm một số nhóm đối tượng vào danh sách được xóa nợ thuế và mục tiêu hướng đến là giảm nợ “ảo” cho ngân sách Nhà nước.

Đầu tiên là xóa nợ đối với khoản nợ không còn đối tượng để thu. Đó là các doanh nghiệp đã phá sản, ngừng kinh doanh. Tổng cục Thuế đề nghị số nợ thuế đã quá 5 năm, không có khả năng thu hồi thì cần được xóa nợ để giảm số nợ ảo mà thực tế không thể thu hồi được.

Bộ Tài chính đề xuất, không tính chậm nộp trên số tiền thuế phát sinh của  doanh nghiệp nhà nước đã bàn giao cho công ty cổ phần khi thực hiện”.

Tại Dự thảo Tờ trình, Bộ Tài chính cũng đề xuất sẽ được xóa nợ thuế khi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế cuối cùng và khoản nợ đã quá 5 năm, thay vì 10 năm như hiện hành. 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đề nghị, đã xóa nợ cho cá nhân đã chết, mất tích thì cứ xóa, không cần kèm điều kiện về không còn tài sản. Điều này để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Thanh Hoa

Ý kiến bạn đọc ()