24h
22/03/2018 04:56 PM +07:00
04/12/2017 10:59 AM +07:00

TP.HCM: Hoàn thành 17/20 chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

Đến nay TP.HCM đã hoàn thành và vượt 17/20 chỉ tiêu của kế hoạch năm 2017.

 Trong đó, kinh tế thành phố (GRDP) tăng 8,25% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,05%). Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh; đầu tư nước ngoài tăng mạnh. 

Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp.Thị trường bán lẻ được hiện đại hóa với sự khởi sắc của thương mại điện tử. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 365.700 tỷ đồng, chiếm 34,5% GRDP, tăng 18%. Thu ngân sách ước đạt 347.982 tỷ đồng, đạt 100,03% dự toán, tăng 12,94% so cùng kỳ. 

Công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công xây dựng mới cũng như cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội của thành phố, nhất là các công trình giao thông, thoát nước đô thị, giáo dục, y tế. Thực hiện các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước. Tổ chức thành công hội nghị kêu gọi đầu tư biến rác thải thành điện. Công bố đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Tuy nhiên, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt (tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa và thành lập mới doanh nghiệp), một chỉ tiêu về tính cạnh tranh của môi trường đầu tư và cải cách hành chính chưa đánh giá được.

Công Huyền
 

Ý kiến bạn đọc ()