24h
22/02/2018 11:35 AM +07:00
17/06/2017 10:55 AM +07:00

Tái cơ cấu EVN: Nhà nước vẫn sở hữu 100% vốn điều lệ

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017-2020. Nhà nước vẫn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

 

 

Theo đề án tái cơ cấu, Công ty mẹ EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Một số đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu công ty mẹ, là Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình, Công ty Thuỷ điện Ialy, Công ty Thuỷ điện Trị An, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San, Công ty Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát…

Riêng Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đang được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và EVN nghiên cứu phương án cổ phần hóa, trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Các doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ là: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

Riêng Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2019-2020.

Chỉ có 2 doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2.

EVN sẽ cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 (EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ các Tổng công ty Phát điện đến hết năm 2019. Năm 2020 tiếp tục xem xét thoái phần vốn nhà nước còn nắm giữ xuống dưới mức chi phối).

Với Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3, EVN sẽ thoái vốn sau khi hoàn thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3.

EVN cũng sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp là Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần, Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

Công Trí

Ý kiến bạn đọc ()