24h
20/02/2018 04:58 PM +07:00
29/01/2018 05:40 PM +07:00

Thâm hụt thương mại 300 triệu USD ngay tháng đầu 2018

Tổng cục Hải quan cho biết, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tương đương 1,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng. 

 

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng đầu tiên của năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,3 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng 12/2017; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,3% và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 3%.

tháng đầu tiên của năm 2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tương đương 1,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng. 

Tháng đầu tiên của năm 2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tương đương 1,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 01/2018 ước tính tăng 39,9%, trong đó xuất khẩu ước tăng 33,1% và nhập khẩu ước tính tăng 47,4%.

"Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tương đương 1,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng", Tổng cục Hải quan cho biết.  

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu nhóm trong tháng 01/2018 là 4,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 80,7% so với tháng 01/2017. Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 01/2018 là 1,8 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng trước và tăng 115,8% so với tháng 01/2017. 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu trong tháng 01/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, giảm 2,8% so với tháng trước và tăng 37,9% với tháng 01/2017. Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 01/2018 là 3,75 tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng mạnh 72,3% so với tháng 01/2017.

Thy Lê 

 

Ý kiến bạn đọc ()