24h
19/02/2018 04:40 PM +07:00
13/10/2017 05:58 PM +07:00

Thanh tra Bộ Tài chính “sờ gáy” gần 38 nghìn doanh nghiệp

Tính đến hết tháng 9/2017 Bộ Tài chính đã thanh tra gần 38 nghìn doanh nghiệp trên cả nước, nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.553 triệu đồng.

 

Chiều 13/10 tại họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, thanh tra kiểm tra 9 tháng,  ông Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng qua, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.022 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính 13.608.274 triệu đồng, số tiền đã thu nộp NSNN 8.928.553 triệu đồng.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, qua việc thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong  9 tháng vừa qua đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.991.574 triệu đồng. Trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 1.034.822 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 83.988 triệu đồng; xử lý tài chính khác 872.764 triệu đồng. 

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị nội ngành như: thuế, hải quan…  kiến nghị xử lý về tài chính 81.177 triệu đồng, trong đó: Thu nộp ngân sách nhà nước 15.064 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 10.344 triệu đồng; xử lý tài chính khác 55.769 triệu đồng).

Riêng đối với lĩnh vực thuế, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.

Đặc biệt, trong 9 tháng cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 11.597.184 triệu đồng, trong đó: Tiền thuế kiến nghị thu hồi là: 9.616.640 triệu đồng; xử phạt là 1.980.544 triệu đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 6.553.358 triệu đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, đã thực hiện 95 cuộc thanh tra tại 95 đơn vị. Tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Tại họp báo, ông Trường cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 đã được phê duyệt; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn ngành.

Thanh Hoa

Ý kiến bạn đọc ()