24h
26/02/2018 10:26 AM +07:00
16/06/2017 10:24 AM +07:00

Thu nội địa đạt thấp

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, kết quả thu nội địa 5 tháng nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây.

 

Ảnh minh họa

 

Kết quả thu NSNN của ngành Thuế tháng 5/2017 ước đạt 66.965 tỷ đồng, đạt 6,9% so với dự toán, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.840 tỷ đồng, bằng 10% so với dự toán, bằng 100,8% so với cùng kỳ, trên cơ sở sản lượng thanh toán ước đạt 1.210 nghìn tấn, giá dầu thanh toán trong tháng 5 ước đạt 52,5 USD/thùng, cao hơn 2,5 USD/thùng so với giá dự toán, cao hơn khoảng 7,8 USD/thùng so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 63.125 tỷ đồng, bằng 6,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,9% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 49.225 tỷ đồng, bằng 6,3% so với dự toán pháp lệnh, tăng 10,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thuế thu NSNN đạt 398.400 tỷ đồng, bằng 41,1% dự toán, bằng 113% so cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các DN). Thu từ dầu thô ước đạt 18.900 tỷ đồng, bằng 49,3% dự toán, tăng 16% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán 5 tháng ước đạt khá, bình quân đạt 54,9 USD/thùng, cao hơn 4,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 39,7% so cùng kỳ. Sản lượng thanh toán 5 tháng ước đạt 5.320 nghìn tấn, bằng 43,3% so với dự toán, bằng 82,3% so cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 379.500 tỷ đồng, bằng 40,8% so với dự toán, bằng 112,9% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 303.440 tỷ đồng, bằng 38,8% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, kết quả thu nội địa 5 tháng nếu không kể các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì đạt thấp cả về tiến độ thu và tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ các năm gần đây (5 tháng/2016 đạt 41,6% số thu cả năm; năm 2015: đạt 41,3; năm 2014: đạt 44%).

So với dự toán, có 8/17 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 43%) là thuế Thu nhập cá nhân 48%; tiền sử dụng đất 66%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 79%; tiền bán nhà 125,2%; thu phí, lệ phí 51,3%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản 55,4%; thu từ xổ số 61,5%. 8/17 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán, trong đó một số khoản đạt dưới 40% gồm khu vực DNNN 33,3%; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 36,1%; khu vực công thương nghiệp- ngoài quốc doanh 39,8%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 32%; thuế Bảo vệ môi trường 35,1%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 37,4%; thu cố định tại xã 33,5%; thu khác ngân sách 28,9%.

Vũ Trọng

Ý kiến bạn đọc ()