24h
20/02/2018 10:42 PM +07:00
04/11/2017 05:12 PM +07:00

Tp.HCM sẽ có cơ chế đặc thù để phát triển

Chính phủ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, trình Dự thảo lên Quốc hội, dự kiến sẽ thông qua cơ chế đặc thù để Tp.HCM đột phá tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.

 

Nói về cơ chế đặc thù để Tp.HCM đột phá, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, cho biết, tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 3/11, Chính phủ dành thời gian thảo luận đề xuất của Chính phủ trên cơ sở đề xuất của Tp.HCM sau khi Thành phố đã có làm việc với các bộ về cơ chế, chính sách thí điểm để phát triển TPHCM. 

 

Chính phủ có thảo luận với Tp.HCM là đầu tàu như thế cần có cơ chế thí điểm, kể cả vấn đề phân quyền, phân cấp. 

Chính phủ có thảo luận với Tp.HCM là đầu tàu như thế cần có cơ chế thí điểm, kể cả vấn đề phân quyền, phân cấp

"Chính phủ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, trình Dự thảo lên Quốc hội, dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14", Bộ trưởng cho biết.

Theo Bộ trưởng, đây là một Nghị quyết được dư luận cả nước rất quan tâm, ban hành Nghị quyết này rất cần thiết với Tp.HCM là đầu tàu kinh tế có vị trí cực kỳ quan trọng, đóng góp GDP khoảng từ 27-28% GDP của cả nước, đóng góp Ngân sách chung của cả nước từ 25-26%.

Với một đầu tàu như thế cần có cơ chế thí điểm cho Thành phố về 4 vấn đề: Cơ chế quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai; cơ chế quản lý về đầu tư; cơ chế quản lý về tài chính-ngân sách Nhà nước; cơ chế ủy quyền, về thu nhập cán bộ công nhân viên chức thuộc quyền quản lý của Thành phố. Đây là những nội dung rất lớn.

Quan điểm tại sao đặt vấn đề thí điểm? Đó là những nội dung đã có văn bản phạm pháp luật ban hành, ngay cả luật, pháp lệnh, nhưng trong thực tiễn có thể chưa phù hợp, nên chúng ta phải thống nhất với nhau có cơ chế thí điểm đột phá, đổi mới, hiệu quả.

Thứ hai, trong thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội rất cần nhưng chưa có quy định để điều chỉnh thì chúng ta cần thí điểm.

Trên cơ sở nguyên tắc như vậy, Chính phủ có thảo luận với Tp.HCM là đầu tàu như thế cần có cơ chế thí điểm, kể cả vấn đề phân quyền, phân cấp. 

"Đặc biệt là thẩm quyền của chính quyền Thành phố, những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, những nội dung thuộc thẩm quyền các bộ thì Chính phủ cũng bàn rất rõ, với nguyên tắc thí điểm theo phương châm tạo cho Thành phố tính chủ động để giải quyết các công việc điều hành của Thành phố thay vì phải báo cáo các bộ, báo cáo Thủ tướng", Bộ trưởng nói. 

Với đầu tàu kinh tế như thế, với sự năng động đổi mới sáng tạo của Thành phố thì cơ chế đó sẽ phù hợp, tạo điều kiện cho Thành phố phát triển nhanh, linh hoạt khi được phân cấp, phân quyền. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện để trình tại kỳ họp Quốc hội khóa 14. Đây là một nội dung được nêu trong chương trình nghị sự của Quốc hội.

Thy Lê  

Ý kiến bạn đọc ()