24h
17/12/2017 08:49 PM +07:00
06/12/2017 11:45 AM +07:00

Từ năm 2018 doanh nghiệp có giấy phép mới được nhâp khẩu ôtô

Từ 1/1/2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ôtô sau khi được cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định 116.

 Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo lưu ý các doanh nghiệp về thời gian chuyển tiếp kinh doanh nhập khẩu ôtô theo quy định tại Nghị định 116.

Theo Nghị định 116, hoạt động kinh doanh nhập khẩu ôtô được thực hiện theo quy định hiện hành đến hết 31/12/2017. Các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này và được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô trước 31/12/2017 được quyền nhập khẩu kể từ ngày giấy phép có hiệu lực.

Từ 1/1/2018, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ôtô sau khi được cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định 116.
Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp lưu ý quy định về thời gian chuyển tiếp để chủ động trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhập khẩu ôtô và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 17/10/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116 quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô.

Vũ Trọng
 

Ý kiến bạn đọc ()