24h
22/02/2018 07:57 AM +07:00
14/11/2017 07:50 AM +07:00

Xử lý dứt điểm vụ kế toán trưởng làm Phó Giám đốc công ty Xà phòng Hà Nội

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm phán ánh, kiến nghị của một số cán bộ chủ chốt Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

 

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục xử lý dứt điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trong các năm từ 2009 đến 2012 dẫn đến Công ty bị truy thu thuế, xử phạt.

Tiếp tục xử lý dứt điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trong các năm từ 2009 đến 2012 dẫn đến Công ty bị truy thu thuế, xử phạt

Xét báo cáo của Bộ Công Thương về phản ánh của một số cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam liên quan đến việc bổ nhiệm ông Lê Hải Sơn, Kế toán trưởng làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tiếp tục xử lý dứt điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trong các năm từ 2009 đến 2012 dẫn đến Công ty bị truy thu thuế, xử phạt.

Trong đó có việc xử lý trách nhiệm của ông Lê Hải Sơn trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định và công khai kết quả xử lý đến các cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trước đó, một số cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc bổ nhiệm ông Lê Hải Sơn, Kế toán trưởng làm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Việc này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã giao Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của một số cán bộ chủ chốt của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10/2017.

Lê Thuý 

Ý kiến bạn đọc ()