Hợp tác
23/02/2018 03:04 PM +07:00
17/01/2014 12:00 AM +07:00

Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình: 10 nhiệm vụ mới phát triển HTX

Tại hội nghị tổng kết mới đây, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã thẳng thắn đánh giá những khuyết điểm năm 2013, từ đó tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện 10 nhiệm vụ mới năm 2014, với tinh thần tăng cường đoàn kết nội bộ, bám sát chỉ đạo của tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, tiếp tục triển khai có kết quả quá trình chuyển đổi và phát triển HTX.

Đến nay, ở Ninh Bình có khoảng 2.818 tổ hợp tác (THT). Năm 2013 có 23 THT được thành lập mới. Toàn tỉnh hiện có 324 HTX, trong đó 258 HTX nông nghiệp, 39 quỹ TDND, 27 HTX phi nông nghiệp, 29 THT và doanh nghiệp là thành viên Liên minh HTX tỉnh. Trong năm, đã có 50 HTX dịch vụ điện chuyển giao lưới điện cho ngành điện và 2 HTX phi nông nghiệp giải thể.

 

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng một số HTX vẫn thể hiện rõ vai trò và hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như các HTX Hợp Tiến (Yên Khánh), Bạch Cừ, Đại Phú (Hoa Lư), Yên Phúc (Tp. Ninh Bình), Đức Long, Yên Quang (Nho Quan), Đông Thượng, Khánh Thượng, Vân Trà, Yên Thắng (Yên Mô), Thượng Kiệm (Kim Sơn); các quỹ TDND Trung Sơn (Tam Điệp) và Khánh Thành (Yên Khánh)...

 

Trong năm 2013, tuy có thời điểm Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh chưa thống nhất cao và có biểu hiện mất đoàn kết, hiệu quả tư vấn hỗ trợ thấp… Song, các mặt hoạt động của Liên minh đã cố gắng tuyên truyền, tham mưu xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phát triển HTX, nhất là đã chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh, tạo làn gió mới trong hoạt động củng cố, chuyển đổi, phát triển KTTT ở Ninh Bình giai đoạn 2014 - 2018, với phương châm "Hợp tác, đổi mới, phát triển bền vững".

 


Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2013

 

Kết thúc năm 2013, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình khen thưởng 11 tập thể và 8 cá nhân với những thành tích vượt trội trong khu vực KTTT. Đáng kể, trong những ngày giáp Tết cổ truyền này, Liên minh HTX tỉnh đang tích cực hướng về cơ sở. Mới đây, Liên minh đã phối hợp với huyện Kim Sơn để tập huấn phát triển mô hình HTX thanh niên, tham dự động viên Quỹ TDND Đông Thành (Tp.Ninh Bình) nhân 10 năm thành lập…, đồng thời đến thăm các đơn vị thành viên khác, kịp thời chỉ đạo, động viên và làm dấy lên khí thế thi đua sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngay những ngày đầu Xuân mới.

 

Ông Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình, cho rằng năm 2014, các đơn vị thành viên cần nâng cao hơn vai trò trong việc xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác từng địa bàn, tạo dựng vị thế của từng đơn vị và của Liên minh HTX tỉnh, đặc biệt triển khai và thực thi đầy đủ Luật HTX 2012, Nghị định 193 hướng dẫn thi hành Luật HTX, Nghị định 151 về THT và các chính sách phát triển KTTT.

 

Sang năm mới, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình chủ trương tăng cường sức mạnh đoàn kết nội bộ, thể hiện rõ hơn chất lượng tư vấn hỗ trợ với các HTX, THT và doanh nghiệp thành viên, mở rộng liên kết thành viên góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Trước mắt, Liên minh tiếp tục triển khai Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về KTTT, thực thi Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn Luật, đồng thời bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh, nhất là tập trung các giải pháp triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm tới.

 

Cụ thể năm 2014, Liên minh HTX tỉnh xác định đẩy mạnh tuyên truyền và nhân rộng mô hình HTX điển hình, chú trọng công tác tham mưu chính sách và nhất là việc xây dựng Đề án phát triển KTTT tỉnh 2014 - 2020, phối hợp các cấp ngành hướng dẫn các HTX tổ chức chuyển đổi và phát triển mới theo Luật HTX 2012…

 

Bên cạnh sự đổi mới toàn diện công tác điều hành, Liên minh HTX tỉnh đặc biệt chú ý nhiệm vụ vận động các HTX, quỹ TDND, các doanh nghiệp thành viên tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tiêu chí số 13 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các HTX, THT theo Thông tư số 41của Bộ NN&PTNT, tiến hành vận động các hộ dân thực hiện dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mô hình trang trại tổng hợp, cánh đồng mẫu lớn, xây dựng các làng nghề, HTX chợ, HTX môi trường, liên kết HTX và doanh nghiệp…

Đoàn Thái

Tag
Ý kiến bạn đọc ()