Pháp luật
23/02/2018 03:06 PM +07:00
06/09/2012 12:00 AM +07:00

Hết hợp đồng trong thời gian nghỉ thai sản

Tôi được ký hợp đồng lao động 12 tháng, tại một công ty có vốn nước ngoài. Trong thời gian này, tôi có thai và sinh con, đang nghỉ thai sản thì hợp đồng lao động hết hạn. Khi tôi vào làm lại, công ty không tái ký hợp đồng lao động mà cho tôi nghỉ việc thì có đúng quy định không? (Hoàng Chi, Hà Nội)

Trả lời:
Khoản 1, Điều 36, Bộ luật Lao động quy định hợp đồng lao động sẽ chấm dứt khi hết hạn hợp đồng. Khi hợp đồng hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận ký tiếp hợp đồng lao động mới, hoặc có quyền không ký tiếp hợp đồng lao động nếu không còn có nhu cầu. Khi hai bên không thỏa thuận được ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động cũ đương nhiên chấm dứt, cho dù là lao động nữ đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Xin lưu ý, khoản 3, Điều 111 quy định người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi; trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hết hạn hợp đồng và tạm hoãn đơn phương chấm dứt hợp đồng được Bộ luật Lao động quy định tại 2 điều luật khác nhau và áp dụng cho những trường hợp khác nhau. Việc tạm hoãn đơn phương chấm dứt hợp đồng (khoản 3, Điều 111) chỉ áp dụng khi thời hạn hợp đồng lao động vẫn còn hiệu lực. Thực tế trường hợp của bạn là hết hạn hợp đồng nên công ty không tái ký hợp đồng và cho bạn nghỉ việc là đúng quy định pháp luật.

Tag
Ý kiến bạn đọc ()