Hợp tác
23/02/2018 03:03 PM +07:00
10/07/2013 12:00 AM +07:00

Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 57 của Bộ Chính trị về Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội nghị Tổng kết toàn quốc 12 năm thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10/10/2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ TDND (Chỉ thị 57), đồng thời tiến hành lễ khai trương hoạt động Ngân hàng HTX Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nâng cao chất lượng và độ che phủ quỹ TDND

 

(Lược trích phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân)
 

Với mục tiêu phát triển mô hình quỹ TDND, tạo nguồn vốn phát triển nông nghiệp - nông thôn và tham gia xóa đói giảm nghèo, ngày 10/10/2000, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 57 nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức quản lý hệ thống quỹ TDND phù hợp với thực tế nền kinh tế - xã hội.

 

Qua hơn 12 năm thực hiện Chỉ thị 57, mạng lưới quỹ TDND đã phát triển mạnh mẽ. Đến nay, quỹ TDND là loại hình HTX có mục tiêu và cơ chế chính sách phát triển khá đồng bộ, quỹ hình thành 2 cấp Trung ương và cơ sở, khắc phục sự lỏng lẻo của mô hình tổ chức 3 cấp trước đây. Công tác điều hòa vốn linh hoạt hơn, không qua khâu trung gian, khả năng xử lý vốn nhanh nhạy. Việc thành lập và đưa vào hoạt động Hiệp hội quỹ TDND đã tăng cường liên kết hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi các quỹ TDND thành viên ở các địa phương. Nhiều quy định bảo đảm an toàn hệ thống quỹ được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

 

Cùng với việc củng cố và hoàn thiện mô hình, những yếu kém của quỹ TDND đã cơ bản được khắc phục. Hoạt động quỹ TDND ngày càng ổn định và tăng trưởng bền vững, khẳng định chủ trương củng cố, chấn chỉnh và phát triển quỹ TDND theo Chỉ thị 57 là đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển HTX kiểu mới trong lĩnh vực ngân hàng, nâng cao uy tín của mô hình quỹ TDND với các cấp ủy chính quyền, cộng đồng dân cư các địa phương, cũng như các tổ chức quốc tế.

 

Tuy nhiên, tổng kết Chỉ thị 57 cũng cho thấy kết quả triển khai vẫn còn nhiều hạn chế. Đáng kể nhất là hai hạn chế cơ bản: thứ nhất, xã viên ở quỹ TDND vừa là người góp vốn, vừa là khách hàng vay vốn. Vì vậy cần hoàn thiện tiêu chí đánh giá quỹ TDND, không đề cao hàng đầu tiêu chí hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hạn chế thứ hai là độ che phủ xã hội còn thấp. Cả nước có khoảng 12.000 xã phường, nhưng năm 2000 có 960 quỹ, đến cuối năm 2012 có 1.075 quỹ, tốc độ tăng chậm.

 

Thời gian tới, để thúc đẩy phát triển mạnh hơn quỹ TDND theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể, đề nghị các cấp ngành quan tâm giải quyết một số nội dung sau:

 

NHNN trên cơ sở Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 57, cần xây dựng đề án tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng mạng lưới quỹ TDND. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngân hàng HTX và quỹ TDND cơ sở, trong đó đặc biệt lưu ý tăng cường năng lực tài chính, cơ chế chính sách bảo đảm dự phòng an toàn vốn.

 

Cần tập trung thảo luận tại sao độ bao phủ của quỹ TDND không thay đổi qua nhiều năm? Tại sao còn nhiều xã, nhiều huyện chưa có quỹ TDND? Tuy không nóng vội, nhưng đã đến lúc cần mở rộng địa bàn và phát triển số lượng quỹ TDND, hình thành mối tác động qua lại giữa 3 trụ cột tín dụng ở nông thôn (Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ TDND và các tổ chức tài chính vi mô), tạo nhiều kênh vốn thuận lợi hơn cho nông dân phát triển kinh tế.

 

Đề nghị NHNN phối hợp với các bộ ngành, các tỉnh, thành phố nghiên cứu tìm giải pháp phát triển mạng lưới quỹ TDND ở các địa phương. Đồng thời xây dựng Ngân hàng HTX đủ mạnh để hỗ trợ và bảo đảm an toàn hoạt động hệ thống quỹ TDND cơ sở. Tăng cường hoạt động của Hiệp hội quỹ TDND Trung ương, liên kết chặt chẽ hệ thống, mở rộng ứng dụng tin học hóa công nghệ, phát triển mạnh hơn hệ thống quỹ TDND trên cả nước.

 

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp ngành địa phương vừa tăng cường vai trò quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện về cơ chế chính sách và cơ sở vật chất cho các quỹ TDND cơ sở, xử lý các trường hợp quỹ hoạt động kém hiệu quả, đồng thời có kế hoạch tăng độ che phủ quỹ TDND trên địa bàn.

 

Các bộ, ngành liên quan theo từng lĩnh vực của mình, cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nhân lực, cơ sở vật chất, đất đai trụ sở… cho hệ thống Ngân hàng HTX và quỹ TDND cơ sở phát triển.

 

-------------------------------------------------------------------


Phát triển hệ thống quỹ TDND là đúng đắn

 

(Lược trích phát biểu của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần)

 

Sau hơn 12 năm thực hiện Chỉ thị 57, đã đạt được một số kết quả nổi bật sau: Xây dựng tương đối đầy đủ các văn bản pháp luật cụ thể hóa Chỉ thị 57 và tạo điều kiện tổ chức thực hiện đạt kết quả. NHNN đã phối hợp với các bộ ngành và địa phương chủ động triển khai, phổ biến Chỉ thị đến từng chi bộ trong hệ thống NHNN và quỹ TDND…, làm thay đổi nhận thức về hệ thống quỹ TDND.

 

Hệ thống quỹ TDND đã được củng cố, hoàn thiện hơn trước khi có chỉ thị, nhất là về chất lượng hoạt động. Trước khi có Chỉ thị 57, 61,35% quỹ hoạt động bình thường, 31,67% yếu kém. Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị 57 đến nay có 97,58% quỹ hoạt động bình thường, trong đó loại tốt và khá chiếm trên 87%, yếu kém chỉ còn 2,4% quỹ, nợ xấu toàn hệ thống chỉ có 0,72%. Vốn điều lệ, vốn huy động, vốn cho vay đều tăng gấp nhiều lần.

 

Năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ… được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhân dân tin tưởng gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống quỹ TDND.

 

Hoạt động của quỹ TDND ngày càng đi vào ổn định và tăng trưởng bền vững, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ, doanh nghiệp nhỏ thành viên, góp phần gải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển "tam nông" và xây dựng nông thôn mới. Khẳng định chủ trương củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ TDND của Đảng là đúng đắn.

 

Về những hạn chế, tinh thần Chỉ thị 57 là củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ TDND, nhưng quá trình tổ chức thực hiện vừa qua mới chú trọng đến củng cố và hoàn thiện, mà chưa chú ý đến phát triển?

 

Trước khi có Chỉ thị 57, cả nước có 960 quỹ TDND cơ sở, hoạt động ở 11% xã, 53/61 tỉnh, thành phố. Đến nay, sau 12 năm thực hiện chỉ thị mới có 1.132 quỹ, tăng 18%, mỗi năm tăng hơn 1%, ở 56/63 tỉnh, thành phố. Trước đây 8 tỉnh, thành phố chưa có quỹ TDND, sau 12 năm kết quả vẫn còn 7 tỉnh, thành phố chưa có quỹ TDND... Trong khi xã hội có nhu cầu rất lớn về vốn sản xuất kinh doanh, nạn gây nặng lãi, tín dụng đen, hụi, họ… đã và đang gây nhiều vấn đề phức tạp cho xã hội, an ninh trật tự.

 

Phải chăng do nhận thức trong chỉ đạo thực hiện chỉ thị thiếu quan tâm. Hay do mặc cảm, lo ngại không chỉ đạo thực hiện? Cụ thể, một số thiếu sót, hạn chế đã được nêu trong Chỉ thị 57, đến nay tình hình vẫn như vậy: "Việc nhận thức chưa đầy đủ rõ mục tiêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng đã dẫn đến một số quỹ TDND hoạt động chạy theo kinh doanh đơn thuần, mở rộng phạm vi hoạt động ngoài địa bàn quy định, vượt quá khả năng quản lý và kiểm soát, một số quỹ có nguy cơ mất an toàn…".

 

Tôi đề nghị các đơn vị quan tâm hơn trong quá trình chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

 

Hệ thống quỹ TDND là loại hình HTX. Nên đề nghị NHNN trong quá trình tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật, nên xem xét đầy đủ hơn các nghị quyết của Đảng và luật, đáng lưu ý nhất là Kết luận 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể và Luật HTX 2012.

 

Ban hành các văn bản phù hợp với điều kiện, trình độ, quy mô, đặc điểm của các quỹ TDND, bảo đảm tính khả thi cao khác các ngân hàng thương mại.

 

Sớm triển khai hoạt động kiểm toán các quỹ TDND để làm minh bạch kết quả kinh doanh, tạo lòng tin cho thành viên và nhân nhân. Lập quỹ an toàn hệ thống… góp phần làm cho phát triển ổn định, an toàn, bền vững.

Lưu Đoàn ghi

 

 

Tag
Ý kiến bạn đọc ()