An sinh
26/02/2018 10:29 AM +07:00
15/06/2017 07:25 AM +07:00

Đã bàn giao hơn 1,5 triệu sổ BHXH cho người lao động

Đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) cho biết, tính đến ngày 7/6/2017, đã có 63/63 tỉnh, thành phố bàn giao 1.522.156 sổ BHXH cho người lao động, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các tổ chức có liên quan triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT. Tính đến 7/6/2017, hệ thống thông tin giám định đã liên thông với 12.308 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc (đạt 98,77%).

 

Theo BHXH Việt Nam, về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia, trong đó số người tham gia công tác thu và phát triển đối tượng tham gia đến hết ngày 31/5/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,24 triệu người, BHXH tự nguyện là 240 nghìn người và bảo hiểm y tế (BHYT) là 76,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ là 82,14% dân số.

Liên thông 12.308 cơ sở

Về số thu trong tháng, toàn ngành ước thu được 23.126 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đến ngày báo cáo ước đạt 106.376 tỷ đồng, đạt 37,55% so với kế hoạch giao (tăng 19,27% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó: thu BHXH là 75.015 tỷ đồng, thu BHTN là 5.000 tỷ đồng, thu BHYT là 26.361 tỷ đồng.

Về giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT, trong tháng 5/2017, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho trên 3,54 triệu lượt người, tăng 0,28 triệu lượt người (8,5%) so với cùng kỳ năm 2016; giải quyết cho 229,2 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tăng 37,06 nghìn lượt (14,1%) lượt so với cùng kỳ năm 2016, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho 63,2 triệu lượt người, tăng 6,9 triệu lượt người (12,2%) so với cùng kỳ năm 2016.

Chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành tính đến ngày 31/5 là 99.072 tỷ đồng, trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 17.063 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH 46.781 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 2.350 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 30.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, số người được cấp sổ BHXH tính đến 31/5/2017 ước đạt 13,1 triệu người, đạt 99% số người tham gia BHXH. Số thẻ BHYT đã cấp tính đến 31/5 đạt 76,65 triệu thẻ.

Theo BHXH, tính đến ngày 7/6, đã có 63/63 tỉnh, thành phố bàn giao 1.522.156 sổ BHXH cho người lao động, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các tổ chức có liên quan triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT (tính đến 7/6/2017, hệ thống thông tin giám định đã liên thông với 12.308 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc (đạt 98,77%).

Tuy nhiên, BHXH cũng cho biết, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn một số khó khăn, vướng mắc như một số cơ sở y tế gửi dữ liệu lên cổng thông tin giám định BHYT còn chậm, một số địa phương chưa kịp thời chuyển nộp phần kinh phí ngân sách nhà nước đóng BHYT, một số đơn vị hành chính phản ánh chưa có chữ ký số hoặc chưa có nguồn kinh phí để trang bị chữ kí số….

Đến hết ngày 31/5/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp là 11,24 triệu người, BHXH tự nguyện là 240 nghìn người và bảo hiểm y tế là 76,39 triệu người.

Nhiều nhiệm vụ trước mắt

Ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tháng 6/2017, BHXH Việt Nam sẽ tổng hợp xây dựng đề cương báo cáo kết quả 05 năm triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược và kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lượng lượng vũ trang, đề xuất, kiến nghị các nội dung dự thảo Nghị định về BHXH đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Nghị định quy định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm quyền lợi người lao động.

BHXH cho biết, thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT, thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH… Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ, thực hiện giám định điện tử trên hệ thống thông tin giám định BHYT trên phạm vi tàn quốc, đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện quy định mới về quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của ngành.

Thy Lê

Ý kiến bạn đọc ()