An sinh
23/01/2018 06:56 PM +07:00
03/01/2018 03:53 PM +07:00

Hà Nội công bố thưởng Tết 2018 của DN, cao nhất 325 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa có báo cáo về lương và thưởng Tết của 4.288 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về một doanh nghiệp FDI, đạt 325.000.000 đồng.

 Theo báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội, trong khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng bình quân Tết âm lịch 2018 là 4.600.000 đồng/người. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người. 

Với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân là 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38.150.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.
Khối doanh nghiệp FDI cũng là loại hình doanh nghiệp có tiền lương bình quân năm 2017 cao nhất, đạt 5.360.000 đồng/người/tháng và tăng khoảng 11,5% so với năm trước.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, Tết âm lịch 2018, mức thưởng bình quân là 3.950.000 đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người. Đối với Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân: 600.000 đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Thưởng Tết âm lịch của Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước bình quân là 3.850.000 đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người. Mức thưởng Tết dương lịch của khối này đạt mức bình quân là: 1.000.000 đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33.900.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân là 3.700.000 đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50.850.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người. Về thưởng Tết dương lịch 2018, mức thưởng bình quân của khối doanh nghiệp này là 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Vũ Hồng
 

Ý kiến bạn đọc ()