An sinh
25/02/2018 12:34 AM +07:00
15/01/2018 11:10 AM +07:00

Hải Phòng triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Sáng ngày 15/1/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện quán triệt và triển khai các Kế hoạch, Chương trình, Hành động để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cho hơn 1.000 cán bộ Đảng viên là lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy các cấp thuộc Thành ủy Hải Phòng.

 

Hải Phòng triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quán triệt và triển khai các kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12; Triển khai một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ( sắp xếp theo hướng tinh gọn một số đơn vị hành chính);

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết số 19 - TQ/ TW ngày 25/ 10/ 2017 của Hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Chương trình hành động của ban thường vụ Thành ủy thực hiện nghị quyết 20 - NQ/TW ngày 25/ 10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Triển khai hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/ TW ngày 25/ 10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Tại hội nghị các đại biểu cũng được ông Nguyễn Văn Thành-  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng quán triệt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi làm việc với ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong hai ngày 14- 15 tháng 11 năm 2017.

Vũ Trang

Ý kiến bạn đọc ()