An sinh
17/03/2018 07:46 PM +07:00
15/09/2017 07:04 AM +07:00

Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên có BHYT

Trong năm học 2017 – 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Để khuyến khích, BHXH tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt, để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học.

 

Theo BHXH Việt Nam, thống kê cho thấy, HSSV tham gia BHYT tăng dần qua các năm: Năm học 2013 – 2014, số HSSV tham gia BHYT đạt 85%; năm học 2016 – 2017, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đã đạt 92,5%, tương ứng khoảng 15,9 triệu HSSV có thẻ BHYT.

7,5% HSSV chưa tham gia BHYT

Tuy nhiên, theo BHXH, hiện nay vẫn còn đến 7,5% số HSSV chưa tham gia BHYT, đặt ra nhiệm vụ nặng nề của phát triển BHYT HSSV năm học 2017 – 2018.

Chỉ ra nguyên nhân, ông Vũ Mạnh Chữ – Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), cho biết là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế về chính sách BHYT nói chung và BHYT đối với HSSV nói riêng, vẫn chưa nhận thức đầy đủ về chính sách bắt buộc tham gia BHYT của HSSV; một số cơ sở giáo dục chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chỉ đạo triển khai BHYT học sinh tại các nhà trường, chưa quan tâm thích đáng đến công tác y tế trường học.

Một số cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng, chỉ liệt kê số tiền đóng BHYT HSSV vào các khoản thu đầu năm học, mà thiếu đi công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật BHYT cho HSSV.

Tại một số cơ quan BHXH chưa thật sự sâu sát trong quá trình triển khai thực hiện BHYT HSSV, chưa tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện công tác này. Chưa phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong công tác rà soát, đối chiếu số HSSV đã tham gia và chưa tham gia BHYT để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động phụ huynh và HSSV tham gia BHYT, đồng thời đề xuất giải pháp để phát triển HSSV tham gia BHYT.

Năm học 2017 – 2018, do có việc tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP từ ngày 1/7/2017, từ mức 1.210.000 đồng lên mức 1.300.000 đồng, nên mức đóng BHYT của HSSV cũng bị điều chỉnh tăng.

Mặc dù mức chênh lệch tăng thuộc phần trách nhiệm phải đóng của HSSV chỉ là 2.835 đồng/HSSV/tháng, nhưng điều này cũng có ảnh hưởng tới việc tham gia BHYT của HSSV.

 

Vẫn còn 7,5% số HSSV chưa tham gia BHYT

Không khen thưởng nhà trường chưa đạt

Năm học 2017 – 2018, BHXH Việt Nam phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Để đạt mục tiêu này, ông Chữ cho biết, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số giải pháp, như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT từ Trung ương đến địa phương giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HSSV, bảo đảm đến hết năm 2017 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

BHXH cũng tiếp tục thực hiện phương thức thu phí BHYT linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh HSSV vào đầu năm học. Cụ thể: Đối với SV mới nhập học, HS chuyển cấp, mới vào lớp 1 thực hiện thu phí BHYT của những tháng còn lại năm 2017.

Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính, tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2017. Cơ sở giáo dục thu tiền_đóng phần thuộc trách nhiệm_phải đóng của HSSV 6 tháng hoặc 1 năm/lần nộp vào quỹ BHYT. Chỉ thực hiện thu phí BHYT 1 lần nếu HSSV có nguyện vọng và tự nguyện đóng.
Đồng thời, ông Chữ khẳng định sẽ kịp thời xét duyệt và trích, chuyển kinh phí thù lao thu BHYT HSSV, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Đề xuất sửa đổi một số nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa phù hợp thực tế, như: Trẻ em dưới 6 tuổi chuyển sang lớp 1 mà sinh vào các ngày trong tháng sau ngày 30/9 thì được sử dụng đến hết tháng của tháng đủ 72 tháng tuổi; học sinh lớp 12 được cấp thẻ BHYT đến 30/9 thay vì cấp thẻ đến 31/5 (kết thúc khóa học).

Bên cạnh đó, ngành BHXH cũng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến HSSV và các bậc phụ huynh. Đặc biệt nhấn mạnh thực hiện BHYT không chỉ là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HSSV, mà còn thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước, khẳng định vai trò của BHYT trong bối cảnh viện phí điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ.

Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện công tác BHXH, BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng trên địa bàn. Kiên quyết không khen thưởng đối với các nhà trường, nếu chưa hoàn thành tỷ lệ HSSV tham gia BHYT. Dành một nguồn kinh phí hỗ trợ HSSV tham gia BHYT ngoài phần kinh phí đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường, cơ quan BHXH Việt Nam chủ động cung cấp thông tin có nội dung tuyên truyền về BHYT để đưa vào nội dung sinh hoạt thưởng kỳ của tổ chức Đoàn – Hội và Đội…

Thy Lê

Ý kiến bạn đọc ()