An sinh
19/01/2018 02:30 PM +07:00
03/01/2018 03:31 PM +07:00

Thu hồi xăng khoáng RON 92 còn tồn đọng

Các tổng đại lý, đại lý bán lẻ phải khẩn trương thống kê lượng xăng khoáng RON92 còn tồn đọng để thu hồi, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON92, xăng khoáng RON95.

 

Bộ Công Thương vừa có Công văn yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc thực hiện lộ trình cung ứng, sử dụng xăng sinh học E5 RON92 từ 1/1/2018 theo chỉ đạo của Chính phủ.

cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc thực hiện lộ trình cung ứng, sử dụng xăng sinh học E5 RON92 từ 1/1/2018 theo chỉ đạo của Chính phủ

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc thực hiện lộ trình cung ứng, sử dụng xăng sinh học E5 RON92 từ 1/1/2018 theo chỉ đạo của Chính phủ

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu, cơ quan chức năng kiểm tra việc tiết giảm tối đa hoặc ngừng cung cấp xăng khoáng RON92 cho các doanh nghiệp phân phối xăng dầu cũng như các tổng đại lý, đại lý bán lẻ xăng dầu... 

Các tổng đại lý, đại lý bán lẻ phải khẩn trương thống kê lượng xăng khoáng RON92 còn tồn đọng để thu hồi, đổi hàng, chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON92, xăng khoáng RON95.

Theo Bộ Công Thương, lượng xăng khoáng RON92 còn tồn tại các cửa hàng sẽ được thu hồi, đổi hàng để chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON92, xăng khoáng RON95 tại toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp và toàn bộ các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu.

Thy Lê 

Ý kiến bạn đọc ()