Bảo hiểm
19/03/2018 06:09 AM +07:00
25/03/2017 07:13 PM +07:00

Bảo Việt tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards

Ngày 23/3/2017, Lễ ra mắt Chỉ số Phát triển bền vững đã được tổ chức ngày 23/3/2017 tại TP. Hồ Chí Minh. Tại Lễ ra mắt, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã có phần trình bày chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững và lập Báo cáo phát triển bền vững tại Bảo Việt.

Bảo Việt tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn GRI Standards

Chia sẻ tại Lễ ra mắt, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động phát biểu: “Là doanh nghiệp tiên phong thí điểm triển khai lập Báo cáo phát triển bền vững theo Chuẩn mực quốc tế mới nhất, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Mặc dù Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững được phát hành bởi GSSB dự kiến chính thức sử dụng phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo phát triển bền vững năm 2016.”

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) được được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) vào năm 2016. Đây là phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập Báo cáo phát triển bền vững, dự kiến chính thức áp dụng từ năm 2018.

Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Về mặt cấu trúc, Tiêu chuẩn GRI được cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu với (4) nội dung chính là (1) GRI 101 Thông tin chung (2) GRI 200 Vấn đề kinh tế (3) GRI 300 Vấn đề xã hội (4) GRI 400 Vấn đề môi trường và 33 chỉ tiêu đặc thù. Cấu trúc này giúp doanh nghiệp dễ xem, dễ hiểu và dễ theo dõi nắm bắt.

Là đơn vị tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh doanh bền vững tại Việt Nam.

H.Đ

Ý kiến bạn đọc ()