Bảo hiểm
19/01/2018 02:22 PM +07:00
13/06/2017 07:32 PM +07:00

Bảo Việt tiên phong triển khai Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn GRI

Bộ tiêu chuẩn quốc tế về lập báo cáo phát triển bền vững (GRI Sustainability Reporting Standards) - phiên bản mới nhất và chuẩn mực quốc tế cao nhất dự kiến sẽ được phổ biến vào năm 2018 nhưng Bảo Việt đã tiên phong thí điểm áp dụng Bộ tiêu chuẩn này cho Báo cáo phát triển bền vững năm 2016.

 

Bao Viet

GRI Sustainability Reporting Standards dự kiến sẽ được phổ biến vào năm 2018

Phát biểu tại Hội thảo ra mắt phiên bản GRI Việt Nam được tổ chức ngày 13/6/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phát triển bền vững, lập Báo cáo phát triển bền vững tại Bảo Việt cũng như kết nối với các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia.

Các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards là phiên bản được nâng cấp từ GRI4 Guidelines và được cấu trúc lại nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc lập báo cáo tuân theo tiêu chuẩn GRI cung cấp một bức tranh tổng thể về các chủ đề trọng yếu của tổ chức và các tác động có liên quan cũng như cách thức quản lý những tác động này. Các tiêu chuẩn GRI thể hiện hệ thống thực hành tốt nhất toàn cầu dành cho báo cáo công khai hàng loạt các tác động về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Báo cáo phát triển bền vững dựa trên các tiêu chuẩn cung cấp thông tin về những tác động tích cực và tiêu cực của tổ chức đối với phát triển bền vững.

Bảo Việt đã tham gia soạn thảo và rà soát phiên bản tiếng Việt của GRI cùng đại diện GRI tại Việt Nam và các cộng sự của PWC, IFC để góp phần đưa tới một phiên bản tiêu chuẩn GRI gần gũi, thiết thực với doanh nghiệp Việt Nam.

Với Bảo Việt, việc lập Báo cáo phát triển bền vững là để rà soát lại chiến lược phát triển bền vững cũng như nhìn nhận và đánh giá lại các hoạt động mà doanh nghiệp đã thực hiện trong năm. Do đó, việc lập Báo cáo phát triển bền vững năm 2016 theo các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards với phương pháp tiếp cận toàn diện, đầy đủ và có hệ thống nhất từ trước tới nay đã giúp Bảo Việt xây dựng các chỉ tiêu KPIs cụ thể trong từng lĩnh vực phát triển, xác định các vấn đề trọng yếu, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, thực hiện theo dõi đánh giá và thực hiện truyền thông một cách có hệ thống.

Là đơn vị tiên phong thực hiện Báo cáo phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards, Bảo Việt mong muốn khẳng định những nỗ lực nhằm thực hiện cam kết mang lại các giá trị bền vững và dài hạn tới cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan. Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

Phát triển bền vững là một trong những mục tiêu chiến lược tại Bảo Việt, không chỉ được gắn kết chặt chẽ trong chiến lược kinh doanh mà còn được hiện thực hóa trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày. Là một Tập đoàn cung cấp các dịch vụ tài chính, bảo hiểm toàn diện, hoạt động của Bảo Việt là một chuỗi liên kết các giá trị và nguồn lực, bao gồm nhiều hệ thống, tổ chức và cá nhân có liên quan. Các yếu tố bền vững luôn được lồng ghép trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, các chuỗi giá trị từ cung ứng đầu vào đến hoạt động kinh doanh và các yếu tố đầu ra đều được xem xét ở 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội - môi trường.

Để đảm bảo yếu tố bền vững, ngay từ yếu tố đầu vào, Bảo Việt đã lựa chọn những nhà cung ứng tuân thủ đầy đủ yêu cầu luật pháp, có ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, có đạo đức kinh doanh. Việc đánh giá các rủi ro liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị trong chuỗi cung ứng không chỉ quan trọng với Bảo Việt mà còn với nhà đầu tư và khách hàng của chúng tôi.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng thực hiện đánh giá các nhà cung cấp mới dựa trên các tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng. Bộ tiêu chí này bao gồm các đánh giá về khả năng cung ứng, chất lượng, các dịch vụ gia tăng, chi phí, các cải tiến và tính bền vững. Đối với các tiêu chuẩn về bền vững bao gồm các đánh giá về quản trị - xã hội - môi trường như các yêu cầu liên quan đến vấn đề lao động, nhân quyền, các ảnh hưởng về mặt xã hội, các đảm bảo về môi trường… Với các yêu cầu tuyển chọn nhà cung ứng như vậy, Bảo Việt đã góp phần xây dựng và nâng cao ý thức về phát triển bền vững không chỉ trong các doanh nghiệp đối tác với Bảo Việt mà còn với cả cộng đồng các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, góp phần chung tay vào quá trình xây dựng một nền kinh tế bền vững.

Thanh Tú

Ý kiến bạn đọc ()