Bảo hiểm
20/02/2018 10:36 PM +07:00
31/10/2017 11:11 AM +07:00

Bảo Việt vượt 1 tỷ USD doanh thu, lợi nhuận tăng gần 14%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 1.814 đồng/cp.

 


Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HoSE) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2017 với tổng doanh thu vượt 1 tỷ USD. Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục chiếm lĩnh vị trí số 1 thị phần trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2016 lên 18.106 tỷ đồng. Trong đó Doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 12.284 tỷ đồng, tăng trưởng 28,9%. Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ 5.821 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,7% kế hoạch năm.

Trong đó, riêng tại Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, tổng doanh thu tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng 28,9%; doanh thu khai thác mới tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt báo doanh thu tăng 22,9%; trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 22,8%.

Lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính tiếp tục gia tăng quy mô tài sản đầu tư. Đến ngày 30/9/2017, tổng tài sản do Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý tăng 13,1% so với cuối năm 2016. Tổng doanh thu tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt cũng ghi nhận kết quả khả quan với tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm hoàn thành 97,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 50,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 90,8% kế hoạch cả năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính tăng 23,4% lên 3.203 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Bảo Việt đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 1.814 đồng/cp.

So với kế hoạch đề ra đầu năm, Công ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành 80,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

VT
 

Ý kiến bạn đọc ()