Bảo hiểm
19/01/2018 02:12 PM +07:00
31/03/2017 03:01 PM +07:00

Bảo hiểm Quân đội lên kế hoạch niêm yết trên HoSE

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 MIC đã thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE sau khi đăng ký giao dịch trên UPCoM. Việc chuẩn bị lên sàn UPCoM sẽ được MIC thực hiện ngay trong tháng 4 tới.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của MIC

Ngày 29/3, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân Đội (MIC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với sự tham gia của 88,41% cổ phần có quyền biểu quyết. Đáng chú ý, là kế hoạch mở rộng kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm này với mục tiêu trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Top 5 vào năm 2020 và lọt Top 3 năm 2025. Các tờ trình đều được cổ đông tán thành 100%.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT MIC - Uông Đông Hưng cho biết năm 2016, MIC đã tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, qua đó đáp ứng được quy định về vốn để có thể kinh doanh lĩnh vực tài sản công và tăng khả năng giữ lại đối với sản phẩm có hiệu quả.

Doanh thu năm 2016 của doanh nghiệp bảo hiểm này đạt 1.908 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch và tăng 23,8% so với năm 2015. Tăng trưởng doanh thu cao gấp đôi mức bình quân toàn thị trường (14%). MIC đặt mục tiêu doanh thu năm 2017 tăng 13% lên 2.150 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng 68% lên 148 tỷ đồng. Cổ tức tối thiểu 8%, tương đương mức cổ tức trình ĐHĐCĐ năm nay.

Hiện doanh thu bảo hiểm của MIC dựa trên 4 sản phẩm chính gồm xe cơ giới (42,5%), con người (7,5%), tài sản kỹ thuật và hàng hải chiếm 25%. Định hướng trong tương lai, MIC sẽ giảm tỷ trọng mảng xe cơ giới nhưng vẫn sẽ tăng về con số tuyệt đối.

Tỷ trọng khách hàng hiện nay bao gồm 80% khách hàng doanh nghiệp và 20% là cá nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ phát triển cân đối hơn, giảm xuống 70/30.

MIC lên kế hoạch sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE sau khi đăng ký giao dịch trên UPCoM. Báo cáo tại Đại hội, ông Hưng cho biết việc nộp hồ sơ lên UPCoM sẽ được MIC thực hiện ngay trong tháng 4 tới sau khi MIC hoàn tất ĐHĐCĐ thường niên.

Cũng tại Đại hội, lãnh đạo MIC cũng cho biết sau khi lên UPCoM và niêm yết MIC sẽ tìm đối tác chiến lược nước ngoài. Trước đó, vào năm 2015, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã khá thành công trong việc đón nhà đầu tư ngoại tham gia góp vốn như Bảo hiểm BIDV, Bảo hiểm Bưu điện. MBBank hiện là cổ đông lớn nhất của MIC. Năm 2016, cổ đông này đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 60,087% lên 69,585%. Chủ trương tìm đối tác chiến lược đã được cổ đông MIC thông qua tại Đại hội lần này.

L.L

Ý kiến bạn đọc ()