Bảo hiểm
22/02/2018 11:39 AM +07:00
02/03/2017 07:35 AM +07:00

Chi quản lý cho bộ máy quá lớn, BHXH Việt Nam nói gì?

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) Phạm Lương Sơn cho biết, vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Hơn nữa, thông tin cho rằng chi phí quản lý bộ máy của BHXHVN quá lớn, tăng khoảng 75,8% là chưa chính xác.

Vừa qua, có thông tin báo chí nêu cho rằng chi phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) hiện quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi nghỉ hưu để bảo đảm an toàn cho quỹ BHXH. Tại phiên họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ chiều 1/3, Phó Tổng giám đốc BHXHVN Phạm Lương Sơn khẳng định, vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Việc BHXHVN cũng như Bộ Lao động thương binh xã hội (LĐTBXH) trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là cho việc bảo đảm an toàn, lâu dài cho quỹ BHXH, quỹ hưu trí của Việt Nam. 

vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau

BHXH VN khẳng định vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau

Liên quan đến thông tin báo chí đưa ra về chi phí của BHXHVN trong năm 2015 quá cao, lên tới 7.407 tỷ đồng, tăng khoảng 75,8% so với năm 2014, ông Phạm Lương Sơn cho rằng đây là thông tin chưa chính xác. Theo ông Sơn, thực chất, dự toán kế hoạch chi năm 2015 của BHXHVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 6.560 tỷ đồng (tăng khoảng 59% so với kế hoạch 2014). Tuy nhiên, việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của hệ thống BHXH, gồm những khoản mà năm 2014 và các năm trước đó chưa được bố trí kịp.

Cụ thể, đó là chi cho công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Theo ông Phạm Lương Sơn, nhờ công tác tuyên truyền mà năm 2015, 2016 những đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã có bước phát triển ngoạn mục.

Khoản chi thứ hai là đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng được coi nhiệm vụ cấp bách, cần thiết. Thông qua việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, BHXHVN đã thực hiện những cải cách hành chính được ghi nhận bởi World Bank và các cơ quan báo chí như giảm còn 32 thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch từ hàng trăm giờ xuống còn 49 giờ và đang phấn đấu đến năm 2017 đưa số giờ giao dịch xuống còn 45 giờ.

Thứ ba là chi ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Quốc hội để phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành đúng yêu cầu là đưa ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động đồng bộ, hiện đại hóa. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đề cập trong phiên giải trình tại Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng trong sáng ngày 1/3.

Cuối cùng, đó là nhiệm vụ chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng tham gia hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Nhu cầu chi này rất lớn vì đối tượng tham gia tăng, đối tượng thụ hưởng tăng, các mạng lưới đại lý thu cho BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp mở rộng nên phải tăng chi trực tiếp cho các đối tượng. Còn thực chất việc chi cho quản lý chỉ tăng 6% so với năm 2014. 

Ông Phạm Lương Sơn khẳng định, toàn bộ các kinh phí của BHXH đã được lập dự toán và được Thủ tướng giao là để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.

"Quá trình lập dự toán và trình duyệt rất chặt chẽ, thận trọng qua nhiều bước thẩm định. Dự kiến, trong tuần này, BHXHVN sẽ hoàn thành tờ trình để báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi phí quản lý như Thủ tướng đã chỉ đạo", ông Sơn nói.

Thy Lê

 

Ý kiến bạn đọc ()