Bảo hiểm
19/01/2018 02:14 PM +07:00
26/05/2017 06:41 PM +07:00

ĐHCĐ Tập đoàn Bảo Việt: Trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

Năm 2017, Tập đoàn Bảo Việt trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, tăng 2% so với kế hoạch, tương đương 680,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền cổ tức đã chi trả lên gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt kể từ khi cổ phần hóa.

 

Chiều 26/5 Tập đoàn Bảo Việt tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017, các cổ đông Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

680,5 tỷ đồng chi trả cổ tức

Hội đồng Quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức ở mức 10%, tương đương với 680,5 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ; tăng thêm 2% so với kế hoạch cổ tức ĐHĐCĐ năm 2016 đã thông qua (8%). Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 7.500 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đã triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh và đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2016 đạt 25.675 tỷ đồng, vượt kế hoạch 14,1%, tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn tăng mạnh, đạt 72.996 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016, tăng gần 14.500 tỷ đồng (24,7%) so với thời điểm cuối năm 2015.

Năm 2016, Công ty Mẹ đạt tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng 6,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, hoàn thành 101,7% kế hoạch, tăng trưởng 1,9% so với năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 15%.

Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bứt phá ấn tượng, tăng trưởng hai con số, với tổng doanh thu đạt 7.669 tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2015. Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.565 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, tổng doanh thu đạt 17.117 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2015, trong đó doanh thu khai thác mới đạt 3.056 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3%. Lĩnh vực đầu tư, dịch vụ tài chính đạt sự tăng trưởng ổn định, hiệu quả.

Đặt kế hoạch doanh thu 28.876 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 28.876 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với thực hiện năm 2016. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.195 tỷ đồng, tăng 2,6%. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ năm 2017 dự kiến đạt 1.533 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ Công ty Mẹ dự kiến đạt 15,1%. Với tỷ suất lợi nhuận này, Bảo Việt luôn đảm bảo nguồn vốn tích lũy cho các bước phát triển tiếp theo của Tập đoàn cũng như mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho các cổ đông.

Cũng tại ĐHCĐ, đại diện BVH cho biết, Quý I/2017, Bảo Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 7.071 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm 2016, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 32% kế hoạch năm.

Trong đó, tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4%; tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.125 tỷ đồng, tăng 18,4%; tổng doanh thu từ hoạt động quản lý quỹ ước đạt 24 tỷ đồng, hoàn thành 24% kế hoạch năm.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là hoạt động đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu (79%), đạt 5.584 tỷ đồng, kế đến là hoạt động tài chính với tỷ trọng 19,5%, đóng góp 1.379 tỷ đồng vào tổng doanh thu hợp nhất Quý I. Công ty Mẹ ước đạt 360 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 26,3% kế hoạch năm.

Dự kiến trong năm nay, BVHra mắt mô hình Baoviet One-Stop Shop được vận hành theo mô hình như một cửa hàng tiện ích với đầy đủ các sản phẩm có thể thỏa mãn các nhu cầu về bảo hiểm, đầu tư, tài chính, ngân hàng tại cùng một địa điểm dành cho khách hàng cá nhân.

Thanh Hoa

Ý kiến bạn đọc ()