Bảo hiểm
20/02/2018 10:37 PM +07:00
06/09/2017 04:31 PM +07:00

Doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 65.500 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, ước 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 65.558 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2016.

 Cụ thể, ước 8 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 65.558 tỷ đồng (tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 26.147 tỷ đồng (tăng 11,5%), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt 39.411 tỷ đồng (tăng 33,12%).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 226.421 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016, chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 16.923 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán theo chế độ quy định. 

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục hoàn hiện dự thảo các nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm cháy nổ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, xổ số để trình cấp có thẩm quyền ký ban hành.

Đồng thời, sẽ chia sẻ thông tin, dữ liệu quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đảm bảo kết nối với bảo hiểm thương mại.

Công Trí
 

Ý kiến bạn đọc ()