Bảo hiểm
18/02/2018 04:38 AM +07:00
10/03/2017 03:47 PM +07:00

Năm 2017, thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, năm 2017, cơ quan quản lý về bảo hiểm sẽ kiểm tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm, thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm.

Năm 2017, thanh tra 8 doanh nghiệp bảo hiểm

Trong đó thanh tra chuyên đề 6 doanh nghiệp (PTI, Bảo Minh, UIC, VinaRe, AIA và Sunlife) và thanh tra toàn diện 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (Bảo Ngân và Samsung Vina).

Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra năm 2016, Cục đã hoàn thành thanh tra đối với 7/7 doanh nghiệp bảo hiểm và kiểm tra đối với 13/13 doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo đó, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đã xảy ra một số sai phạm của doanh nghiệp như: Lập dự phòng nghiệp vụ không chính xác, công tác chăm sóc, chi trả quyền lợi bảo hiểm không thống nhất, chưa phù hợp với quy tắc điều khoản sản phẩm…

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, một số doanh nghiệp đã thực hiện thu phí bảo hiểm (bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe) chưa đúng quy định; công tác đào tạo, cấp chứng chỉ và quản lý đại lý, chi hoa hồng, hỗ trợ đại lý chưa đúng quy định; trích lập dự phòng nghiệp vụ không chính xác…

Đối với lĩnh vực môi giới bảo hiểm, qua thanh kiểm tra phát hiện một số doanh nghiệp hoạt động môi giới bảo hiểm ngoài địa bàn quy định; tư vấn cho khách hàng không đúng quy tắc, điều khoản bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành…

Qua thanh tra, Cục đã chấn chỉnh các doanh nghiệp bảo hiểm có sai phạm, kiến nghị xử lý tài chính (hạch toán tăng thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 10,46 tỷ đồng; kê khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp 1,17 tỷ đồng).

L.L

Ý kiến bạn đọc ()