Bảo hiểm
18/02/2018 04:38 AM +07:00
13/03/2017 09:58 AM +07:00

Sẽ hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nông dân nghèo

Theo đề cương dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), từ năm 2018 sẽ triển khai BHNN theo nguyên tắc tự nguyện và ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phí cho các hộ nghèo, cận nghèo.

 

 

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, NSNN chỉ hỗ trợ phí bảo hiểm (BH) cho các hộ nông dân nghèo, cận nghèo có quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và đã giao kết hợp đồng BH nông nghiệp với DNBH để BH cho các rủi ro thiên tai theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng BH đã phát sinh trách nhiệm BH.

Cụ thể, mức hỗ trợ kinh phí BHNN đối với hộ cận nghèo là 75% phí BH, đối với hộ nông dân nghèo là 90% phí BH, từ ngày 1/1/2018.

Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nông dân, việc chi trả kinh phí hỗ trợ được thực hiện thông qua DNBH. Theo đó, DNBH thực hiện các thủ tục đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ mua BH sau khi đã giao kết hợp đồng BHNN (đã phát sinh trách nhiệm BH) cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Theo Bộ Tài chính, việc hỗ trợ phí BH cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra rủi ro thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện cho họ có cơ hội đa dạng hóa các giải pháp tài chính để giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, DNBH và người dân; tăng cường năng lực quản lý, giám sát rủi ro của người dân để hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Đồng thời tạo cơ hội cho DNBH tiếp cận đối tượng khách hàng mới, tiềm năng. Thiết kế được các sản phẩm BHNN đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu và khả năng tài chính của người sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của DNBH.

Công Trí

Ý kiến bạn đọc ()