Chứng khoán
19/03/2018 06:05 AM +07:00
14/06/2017 11:32 AM +07:00

Chứng khoán HSC bị khiển trách vì liên tục sửa lỗi giao dịch

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vừa quyết định khiển trách CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – mã: HCM) vì trong tháng 5/2017 vừa qua đã có 6 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty chứng khoán này đều bị nhắc nhở phải có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán

Trước đó, tháng 1/2017 Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng từng bị khiển trách do trong tháng 12/2016 đã có 7 lần sửa lỗi giao dịch thực hiện trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Visecurities - VIS) cũng bị khiển trách vì đã có 19 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán trong tháng 5/2017 vừa qua trên Sở GDCK Hà Nội.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng vừa bị khiển trách do đã có 4 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK Hà Nội trong tháng 5/2017.

Các công ty chứng khoán này đều bị nhắc nhở phải có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch.

N.L
 

Ý kiến bạn đọc ()