Chứng khoán
20/03/2018 02:30 PM +07:00
13/03/2018 04:47 PM +07:00

MPT được đưa ra khỏi diện cảnh báo

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa cổ phiếu MPT của Công ty cổ phần May Phú Thành (MPT) ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 2/3/2018.

 

MPT được đưa ra khỏi diện cảnh báo


Lý do theo HNX, Công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong tối thiểu 6 tháng tiếp theo kể từ ngày HNX đưa chứng khoán vào diện bị cảnh báo.

Trước đó, HNX đã đưa cổ phiếu MPT vào diện bị cảnh báo từ ngày 9/8/2017 do Công ty vi phạm công bố thông tin từ 4 lần trở lên kể từ ngày 1/1/2017.

Trong tháng 7/2017, MPT đã bị UBCK phạt 60 triệu đồng do chậm nộp Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét, BCTC hợp nhất quý III, IV/2016, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, khi có sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do Công ty đã thực hiện phát hành 4.800.000 cổ phiếu ra công chúng.

MPT niêm yết chính thức trên HNX từ ngày 15/1/2016 với giá tham chiếu 11.600 đồng. Hiện nay, cổ phiếu MPT được giao dịch trên thị trường ở mức giá 2.800 đồng, nhưng thanh khoản rất thấp.

VT
 

Ý kiến bạn đọc ()