Chứng khoán
18/02/2018 04:34 AM +07:00
18/05/2015 10:42 AM +07:00

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận đạt 108 tỷ đồng trong Quý 1/2015

Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2015 với kết quả lợi nhuận tăng mạnh.

Nhựa Bình Minh sẽ tăng trưởng lợi nhuận 4% trong năm 2015-2018

Nhựa Bình Minh sẽ tăng trưởng lợi nhuận 4% trong năm 2015-2018

Theo đó, trong Quý 1, doanh thu thuần từ bán hàng tăng tới 16%, đạt 581 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng gần 25%, đạt 177 tỷ đồng. Do các chi phí bán hàng, lãi vay tăng nên lợi nhuận thuần chỉ còn 136,9 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 137,5 tỷ đồng, tăng tới 28% so với cùng kỳ năm 2014. Công ty mẹ có lợi nhuận sau thuế là 108 tỷ đồng, tăng tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung, Nhựa Bình Minh đã thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 28% lợi nhuận trước thuế của năm 2015.

Trước đó, Đại hội cổ đông năm 2015 đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh, gồm: doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận trước thuế đạt 482 tỷ đồng.

Trong Quý 2 này, Nhựa Bình Minh tiếp tục đặt kế hoạch doanh thu 660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng. Công ty cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tới (năm 2015-2018) với mức tăng trưởng doanh thu 8%, lợi nhuận tăng 4% mỗi năm. Tỷ lệ cổ tức tiếp tục duy trì trên 20%.

Thu Hằng

 

Ý kiến bạn đọc ()