Chứng khoán
18/02/2018 04:40 AM +07:00
14/06/2016 03:56 PM +07:00

SBIC thoái hơn 7 triệu cổ phần tại VALC

Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đang lên kế hoạch chuyển nhượng hơn 7 triệu cổ phần (tương ứng 5,72% vốn điều lệ) tại Công ty CP Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC).

Việc thoái vốn giúp SBIC cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp, lợi nhuận hóa các khoản đầu tư ra bên ngoài

Giá khởi điểm được đưa ra là 11.600 đồng/CP, bán theo một trong hai hình thức: đấu giá cạnh tranh hoặc đàm phán trực tiếp trong trường hợp chỉ có một đối tác quan tâm. SBIC ưu tiên bán, chuyển nhượng cổ phần theo lô. Nếu thoái vốn thành công, SBIC thu về ít nhất hơn 81,6 tỷ đồng.

Việc thoái vốn giúp SBIC cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp, lợi nhuận hóa các khoản đầu tư ra bên ngoài nhằm bổ sung vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.

VALC kinh doanh trong một số lĩnh vực chủ yếu như: mua và cho thuê, thuê và cho thuê lại máy bay; đầu tư, kinh doanh vận tải taxi hàng không; cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, đặc thù quản lý máy bay, các dịch vụ tài trợ cơ cấu, quản lý tài sản cho bên thứ ba, các dịch vụ bảo dưỡng, bảo hiểm máy bay; cho thuê kho phụ tùng máy bay (trừ kinh doanh bất động sản); kinh doanh khai thác các sân bay;...

Năm 2014, doanh thu của VALC đạt hơn 76,8 triệu USD, lợi nhuận sau thuế đạt 19,78 triệu USD. Năm 2015, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VALC giảm nhẹ, với doanh thu đạt 76,6 triệu USD (giảm 4,25% so với năm 2014), lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 19,5 triệu USD (giảm 1,43% so với năm 2014). Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của VALC là hơn 723 triệu USD. Trong đó, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn với tỷ trọng tài sản cố định/tổng tài sản tại 31/12/2015 là 92,23%.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, VALC chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay bên cạnh vốn tự có. Tại thời điểm 31/12/2014 tỷ trọng nợ/tổng tài sản của VALC là 88,27% và tại thời điểm 31/12/2015 tỷ trọng này là 86,95%.

Cuối tháng 4/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của VALC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 68,5 triệu USD (giảm 10,81% so với năm 2015) và lợi nhuận sau thuế đạt 15,15 triệu USD (giảm 22,31% so với năm 2015).

L.L

Ý kiến bạn đọc ()