Phát minh
23/01/2017 01:23 PM +07:00

Đến thời phát triển “doanh nghiệp số”?

TBKD Để doanh nghiệp (DN) Việt Nam chuyển đổi lên “doanh nghiệp số” nhằm bắt kịp những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu đặt ra trong năm 2017 là cần tạo môi trường khuyến khích các DN thực hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, thu hút nguồn vốn FDI về công nghệ cao và tái cơ cấu các DN nhà nước theo hướng phân bổ nguồn lực nhiều hơn vào các lĩnh vực công nghệ cao.

Xem thêm
Like Trang để theo dõi