Tăng lương tối thiểu sao cho "phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn"?

TBKD Về việc xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động, Thủ tướng nêu rõ tinh thần giải quyết một cách hài hòa, các bên thảo luận một cách thấu tình đạt lý, chặt chẽ, “phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”, bởi nếu tăng lương tối thiểu cao quá thì khó thu hút đầu tư, đồng nghĩa không giải quyết nhiều việc làm cho người lao động, nhưng để thấp quá thì đời sống người lao động gặp khó khăn.

Xem thêm