Quy chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh

TBKD Với vai trò trung tâm kinh tế - xã hội (KT-XH) của cả nước, Tp.HCM đang được hưởng một số cơ chế, chính sách đặc thù với các quy định phân cấp tài chính - ngân sách mạnh. Tuy nhiên, “cái áo” thể chế đang trở nên quá chật hẹp với tầm vóc phát triển của thành phố đầu tàu kinh tế này. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố đang đề xuất Chính phủ phân cấp, ủy quyền, sửa nhiều đạo luật tạo thế và lực cho Tp.HCM phát triển nhanh hơn.

Xem thêm