Siết chặt chất lượng các công trình thuỷ điện

TBKD Bộ Công Thương cho biết các đơn vị thuộc ngành Công Thương đang gấp rút triển khai Quyết định số 396 về kế hoạch hành động trong lĩnh vực thủy điện. Trong đó tập trung nhấn mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng các công trình thủy điện, đồng thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công trình, dự án...

Xem thêm