Dự án
22/01/2018 03:12 AM +07:00
03/01/2018 07:50 AM +07:00

Sau thanh tra, nhiều dự án BĐS vẫn chậm nộp thuế

Mới đây, Cục Thuế Tp. Hà Nội đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2351/KL của Thanh tra Chính phủ ngày 17/9/2012 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.

 

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với tổng số tiền nợ là hơn 2.574 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất điều chỉnh giảm là gần 4,4 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất nợ còn phải thu là 1.256 tỷ đồng, trong đó nợ chờ xử lý là hơn 1.142 tỷ đồng, nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu là 114 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, có 75 dự án nợ tiền chậm nộp tiền sử dụng đất với tổng số hơn 1.880 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm là 826,5 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp còn phải thu là hơn 1.000 tỷ đồng, số tiền chậm nộp đã nộp ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế đến thời điểm 30/11/2017 là gần 198 tỷ đồng. Trong đó, các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm gần 466 tỷ đồng.

Quyết liệt thu của 35 lượt dự án 

Theo Cục Thuế Hà Nội, tính đến cuối năm 2017, trong quá trình đôn đốc nộp thuế, một số chủ đầu tư nêu vướng mắc với tổng số là hơn 38 tỷ đồng ở 5 dự án.

Dự án khu đô thị mới huyện Quốc Oai của công ty CP Đầu tư CEO với số tiền chậm nộp là hơn 13,56 tỷ đồng. Dự án đã chuyển đổi công năng một phần diện tích đất từ nhà ở cao tầng thương mại sang nhà ở cao tầng xã hội làm phát sinh số tiền sử dụng đất nộp thừa. Do vậy, chủ đầu tư đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào tiền chậm nộp và tính giảm tiền chậm nộp tương ứng do không phát sinh nghĩa vụ nộp NSNN.

Dự án khu nhà ở Xa La của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu với số tiền chậm nộp là hơn 11,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án đề nghị xem xét lại số tiền chậm nộp do sau khi bàn giao đất, công ty vẫn phải thực hiện GPMB. Mặt khác, công ty đã ứng tiền làm đường, làm cầu từ năm 2009 và đã đi vào hoạt động nhưng chưa được xem xét thanh toán hoặc cho đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Dự án khu nhà ở Bắc Hà của công ty CP Xử lý nền móng và xây lắp Constrexim với số tiền chậm nộp là hơn 7,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp do đơn vị đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng đất chuyển nhầm cơ quan thuế.

Đối với dự án nhà ở kết hợp với văn phòng làm việc Ba La tại quận Hà Đông do Vinaconex 21 làm chủ đầu tư với số tiền chậm nộp là hơn 418 triệu đồng. Trong quá trình triển khai dự án có điều chỉnh thay đổi quy hoạch làm giảm diện tích đất thu tiền sử dụng đất dẫn đến giảm số tiền sử dụng đất phải nộp và xem xét lại tiền chậm nộp.

Đối với các trường hợp còn có vướng mắc nêu trên, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với sở ngành liên quan trực tiếp xem xét, giải quyết.

Còn lại đối với những trường hợp không vướng mắc với số tiền chậm nộp là 362,4 tỷ đồng của 35 lượt dự án, trong thời gian tới, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thậm chí tiến hành cưỡng chế để thu hồi vào ngân sách.

Cục Thuế cho biết đã đề xuất với UBND Tp. Hà Nội không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của dự án.

Đề xuất các phương án thu hồi

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp hôm 28/11/2017, Cục Thuế đã trực tiếp làm việc với các dự án chỉ đạo các chi cục thuế liên quan đến tiếp tục rà soát, phân tích đánh giá nguyên nhân nợ và đề xuất các giải pháp thu hồi tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn nợ đọng vào NSNN.

Theo đó, để thu nợ tiền sử dụng đất đối với nhóm nợ chờ xử lý (1142,9 tỷ đồng/4 dự án), Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và đôn đốc chủ đầu tư nộp NSNN theo quy định.

Đối với số tiền 114,1 tỷ đồng/3 dự án của nhóm nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu, Cục Thuế đã thực hiện biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ thực hiện các biện pháp đôn đốc tiếp theo theo quy định để thu hồi số nợ này vào NSNN.

Cũng theo Cục Thuế Tp. Hà Nội, đối với số tiền chậm nộp của các dự án dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi rà soát, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư, đôn đốc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ với số tiền dự kiến giảm gần 455,9 tỷ đồng/11 dự án.

Đối với số tiền chậm nộp còn phải thu (hơn 400 tỷ đồng/35 dự án), Cục Thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết đề xuất với UBND Tp. Hà Nội không giao dự án mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối với các chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của dự án.

Minh Sơn
 

Ý kiến bạn đọc ()