Góc nhìn chuyên gia
20/01/2018 10:23 AM +07:00
03/02/2017 01:53 PM +07:00

Bộ trưởng Bộ Tài chính: "Giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính"

Hoàn thành 107,8% dự toán thu ngân sách, đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi, tiềm lực dự trữ quốc gia tăng gấp đôi, cải cách thủ tục hành chính đóng góp lớn vào việc nâng hạng môi trường kinh doanh, thị trường chứng khoán ổn định và phát triển, tái cơ cấu DNNN được đẩy mạnh.…

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, đây sẽ là tiền đề để toàn ngành quyết tâm nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trong năm 2017.

Những tưởng ngành tài chính sẽ không đạt được mục tiêu thu ngân sách Nhà nước trong năm 2016. Thế nhưng ngành đã nỗ lực bứt phá vào phút chót. Bộ trưởng có thể chia sẻ về điều này?

Bước vào triển khai kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn như: kinh tế thế giới tăng trưởng không như dự kiến, giá dầu thô ở mức thấp, tình hình chính trị có những biến động. Trong nước nhiều thiên tai, biến cố xảy ra trên phạm vi cả nước đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tuy tăng trưởng kinh tế ở mức cao so với khu vực là 6,21%, nhưng chưa đạt mục tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội đề ra là 6,7%. Tình hình đó tác động rất lớn đến tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2016. Tuy nhiên, với tinh thần và quyết tâm cao, nỗ lực của toàn ngành tài chính đã phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các địa phương để tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước.

Bởi vậy, kết thúc năm Bộ Tài chính đã thực hiện thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu đề ra là 7,7%, trong đó ngân sách trung ương vượt 0,18%, ngân sách địa phương vượt 18,6%. Đây là thành công hết sức to lớn của toàn ngành tài chính.

Các lĩnh vực công tác khác của ngành tài chính như xây dựng thể chế, kiểm soát lạm phát, quản lý giá, tăng cường thị trường tài chính, thị trường bảo hiểm đều thực hiện tốt và có kết quả tốt hơn năm 2015.

Xin Bộ trưởng cho biết, công tác tái cơ cấu nợ công và minh bạch hóa nợ đã được thực hiện như thế nào?

Minh bạch hóa nợ công chúng tôi đã báo cáo nhiều lần trước Quốc hội và Chính phủ. Tái cơ cấu nợ công thì có thể nói năm 2016 là năm chúng ta đã đạt được kết quả tốt nhất trong những năm vừa qua. Đầu tiên là việc huy động vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển, theo Nghị quyết Quốc hội đặt ra phải huy động vốn đối với trái phiếu có thời hạn 5 năm trở lên là 70%, thời hạn 3 năm là 30%.

Đặc biệt, trong năm 2016 ngành tài chính đã huy động vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển kỳ hạn 5 năm trở lên là 91%, kỳ hạn huy động trên 8 năm là 8,7%.

Kết quả thứ hai cũng rất quan trọng, đó là lãi suất huy động của trái phiếu khoảng 6%/năm là rất tốt. Trong khi năm 2012 - 2013 có lúc huy động trái phiếu Chính phủ lãi suất lên đến 12 – 13 %/năm. Hiện nay trái phiếu ngắn hạn từ các năm 2012, 2013 đã trả hết. Đến nay, chúng ta đã kéo dài được kỳ hạn huy động lên gấp đôi và lãi suất giảm được một nửa.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Tôi cho rằng tái cơ cấu lại nợ công đặc biệt là trái phiếu Chính phủ trong năm 2016 đã đạt được kết quả rất tích cực. Tỷ lệ nợ trong nước chiếm 57%, nợ nước ngoài giảm xuống còn 43%, có thể khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng.

Thưa Bộ trưởng, năm qua chính sách tài khóa đã phối hợp với chính sách tiền tệ ra sao để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát?

Có thể nói 2016 là năm mà Bộ Tài chính đã làm công tác phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ rất tốt trên các lĩnh vực.

Thứ nhất là: Các chính sách tài chính đã tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Thứ hai là: Trong vấn đề quản lý thị trường, đặc biệt là thị trường tài chính, thị trường vốn, Bộ đã phối hợp rất chặt chẽ, từng đợt, từng kỳ phát nên đảm bảo được nguồn cung cho thị trường trái phiếu Chính phủ cũng như lãi suất hợp lý.

Thứ ba là: Trong vấn đề kiểm soát giá cùng với kiểm soát lạm phát cơ bản, chúng ta đã kiểm soát và điều hành một cách nhịp nhàng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước cho nên đến hết năm 2016 lạm phát của duy trì ở mức 4,74%, nằm trong giới hạn Quốc hội cho phép là không quá 5%.

Bước sang năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Vậy ngành tài chính sẽ có những phương án nào để đạt được kết quả như mục tiêu Quốc hội đề ra, thưa Bộ trưởng?

Về triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2017, Bộ đã nêu ra 11 nhóm giải pháp với 31 giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của năm. Trong đó, việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, bao gồm việc tập trung triển khai thực hiện tốt Luật NSNN năm 2015, các Nghị quyết của Quốc hội về các kế hoạch 5 năm… Tổ chức điều hành dự toán NSNN năm 2017 tích cực, chủ động, chặt chẽ, tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách. Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép. Thực hiện đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động lên nợ công và khả năng trả nợ trong trung hạn trước khi thực hiện các khoản vay mới.

Đẩy mạnh tái cấu trúc DNNN, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động đặt cược, casino, trò chơi có thưởng. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công.

Tăng cường công tác quản lý giá, thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ có những giải pháp nào để giảm bội chi, giảm nợ công?

Trong định hướng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020, cũng như dự toán ngân sách năm 2017, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã được Bộ Tài chính tham mưu, trình Chính phủ, trình Quốc hội là giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính, mức bội chi NSNN phải gắn với mục tiêu nợ công hằng năm không vượt giới hạn cho phép và phù hợp với khả năng huy động; triệt để tiết kiệm chi, việc ban hành các chính sách phải căn cứ khả năng nguồn lực, kế hoạch đầu tư công trung hạn phải nằm trong kế hoạch tài chính 5 năm; theo đó Quốc hội đã xác định mục tiêu tỷ lệ bội chi ngân sách cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,9% GDP, phấn đấu giảm mạnh bội chi để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Trong tổ chức thực hiện, sẽ tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ở mức cao nhất; cắt giảm đối với các nhiệm vụ chi đầu tư và chi thường xuyên đã được duyệt từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách vẫn chưa giải ngân hết, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý, sử dụng dự phòng chi NSNN tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách về quốc phòng, an ninh, biển đảo…; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn sang năm sau đối với các nhiệm vụ do chủ quan các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm, từ đó giảm chi để giảm bội chi và nợ công.

Thanh Hoa (thực hiện)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()