Góc nhìn chuyên gia
18/03/2018 11:07 AM +07:00
12/01/2018 11:32 AM +07:00

Việt Nam chỉ còn 10-15 năm để thành quốc gia phát triển

Nếu so với kinh nghiệm các nước và các chỉ số về kinh tế của nước ta đặc biệt chỉ số về năng suất lao động, chúng ta còn khoảng 10-15 năm nữa để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển. 

 

chỉ mất khoảng 30 năm để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển

Việt Nam chỉ mất khoảng 30 năm để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển

Phát biểu kết luận Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 vừa diễn ra, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế trung ương, cho rằng vấn đề lớn nhất được thảo luận tại Diễn đàn là làm sao để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. 

Ông Bình đánh giá, tựu chung các ý kiến đánh giá khá thẳng thắn mặc dù qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi nước ta đã phát triển nhanh và bền vững thì Diễn đánh giá là chưa. 

Phân tích cụ thể, nếu so với mặt bằng 10 năm gần đây ta đã tăng trưởng rất nhanh và khá bền vững, nhưng nếu so với mục tiêu và mong mỏi tiến tới, so với kết quả các nước đã đi trước và thành công thì chúng ta phát triển chưa nhanh, chưa bền vững. 

Đặc biệt so với mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì đến nay ta không đạt được. "Như vậy chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội, chưa tận dụng được tốt nhất thời kỳ dân số vàng và lợi thế của nước đi sau trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", ông Bình nói.

Qua phân tích những nước đã thành công chỉ mất khoảng 30 năm để hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển. 

Như vậy nếu so với kinh nghiệm các nước và các chỉ số về kinh tế của nước ta đặc biệt chỉ số về năng suất lao động, chúng ta còn khoảng 10-15 năm nữa để thực hiện mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, ông Bình cho rằng, cchúng ta vẫn còn cơ hội khá lớn nếu biết tận dụng. Chúng ta đang đứng trước triển vọng phục hồi kinh tế thế giới, trước cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế rất sâu rộng giúp tiếp cận với chuyển giao công nghệ, luân chuyển vốn, trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng về khoa học công nghệ đặc biệt nổi lên là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đó là những tiền đề để nếu ta biết tận dụng một cách nhanh nhất, bản lĩnh và quyết liệt nhất thì sẽ biến các thách thức thành lợi thế để hoàn thành được mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

Ông Nguyễn Văn Bình cho rằng, chúng ta vui mừng và tự hào về các kết quả đã đạt được trong năm 2017, lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018 nhưng cũng nhận thấy các thách thức cho năm 2018 và thời gian tới đây. 

Lê Thuý 

 

Ý kiến bạn đọc ()