Hợp tác
26/04/2017 02:35 PM -07:00

Dư âm Hội chợ hàng nông sản, TTCN khu vực HTX lần thứ I

TBKD Một hội chợ quy tụ nông đặc sản an toàn khắp các vùng miền đất nước của khu vực HTX. Một hội chợ tổ chức giữa lòng Hà Nội đã “khát” thực phẩm sạch quá lâu. Và thực tế tại hội chợ, cung không kịp cầu là tín hiệu mới, cổ vũ xu thế sản xuất nông sản sạch vì sức khỏe giống nòi.

Xem thêm