Hợp tác
23/06/2017 03:47 AM +07:00

Tọa đàm Lạng Sơn: Giải pháp phát triển HTX trong nông thôn mới

TBKD Dành nhiều thời gian cho các HTX thảo luận, cuộc tọa đàm phát triển HTX kiểu mới vừa tổ chức ở Lạng Sơn đã nêu ra nhiều kinh nghiệm và giải pháp sát với thực tế về chính sách đặc thù hỗ trợ HTX, trong đó tập trung nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phương án sản xuất và các thương hiệu sản phẩm HTX.

Xem thêm