Mô hình
20/09/2017 07:23 AM +07:00

Ngành đường sẽ “chịu trận” vì ATIGA ?

TBKD Ngành đường Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều sức ép cạnh tranh trong thời gian tới với đường ngoại nhập giá rẻ từ các nước trong khu vực (đặc biệt là Thái Lan) sau khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA ) có hiệu lực từ đầu năm 2018. Trong khi đó, mức thuế giá trị gia tăng 5% với đường, phụ phẩm trong sản xuất đường, khó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Xem thêm