Hợp tác
22/02/2018 06:00 PM +07:00
17/10/2017 08:54 AM +07:00

“Nâng cao vai trò Liên minh HTX Việt Nam”

Chiều 16/10, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của Liên minh HTX Việt Nam để chuẩn bị các nội dung quan trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KH&ĐT và Bộ NN&PTNT.

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì buổi làm việc 
 

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu các ban chuyên môn lấy ý kiến về Đề án Tổ chức bộ máy và vai trò, vị trí của Liên minh HTX Việt Nam - Định hướng tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới để phục vụ cho buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. 

Theo đó, các Ban chuyên môn cần tập trung làm rõ vị trí, vai trò của Liên minh HTX trong tình hình mới; thảo luận về đổi mới mô hình hoạt động của Liên minh HTX; thảo luận thay đổi mô hình, thành lập Liên hiệp nông nghiệp (nghiệp đoàn nông nghiệp); tìm ra công cụ hỗ trợ đắc lực để phát triển kinh tế hợp tác. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nêu rõ định hướng tổ chức hệ thống Liên minh HTX Việt Nam phải đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trước tiên cần xác định rõ đóng góp của Liên minh HTX vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 5 của Bộ Chính trị về tổ chức Liên minh là một tổ chức chính trị xã hội, hoạt động theo mô hình của tổ chức chính trị xã hội. Tuy nhiên, Chủ tịch cũng yêu cầu làm rõ tổ chức này cần phải làm gì để đáp ứng đúng chức năng nhiệm vụ mới. 

Về nội dung buổi làm việc với Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết sẽ tập trung vào vấn đề chỉnh sửa Luật HTX 2012, chính sách phối hợp giữa hai cơ quan trong đó kiến nghị 5 dịch vụ công. Hiện Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Văn phòng Chính phủ đã giao lại cho các bộ, ngành có ý kiến. 

Liên quan đến chương trình phối hợp với Bộ NN&PTNT để xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 32 của Quốc hội phấn đầu từ nay đến năm 2020 sẽ có 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu phải làm hết sức cụ thể, làm rõ đã có bao nhiêu HTX, nguồn lực của Nhà nước, của Liên minh, của tỉnh của huyện có gì; trách nhiệm của Liên minh và trách nhiệm của Bộ NN&PTNT. 

Hiện tại, Bộ NN&PTNT có mạng lưới Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố. Còn Liên minh HTX có nguồn lực về nhân sự, về hệ thống. 

Được biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã dự kiến hai cơ quan sẽ ký một Chương trình hành động hợp tác về việc thành lập 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Ngoài ra, tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu Ban Chính sách (Liên minh HTX Việt Nam) báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo một số báo cáo làm việc với Ban Kinh tế Trung ương và Bộ NN&PTNT như:

Dự thảo báo cáo sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn và sức lan tỏa; Dự thảo báo cáo một số nội dung trong Đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Dự thảo góp ý kết luận của Bộ Chính trị về Đề án phát triển HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Dự thảo chương trình hành động phối hợp với Bộ NN&PTNT, theo quyết định 414/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Nghị quyết 32 của Quốc hội. 
 

Minh Trang 

 

Ý kiến bạn đọc ()