Hợp tác
23/02/2018 09:36 PM +07:00
07/12/2017 08:13 AM +07:00

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam: Tạo điều kiện cho HTX phát triển

Sáng 6/12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã có báo cáo về tình hình thực hiện, triển khai và đề xuất, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX. 

Năm 2017, thêm 2.500 HTX mới 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: tính đến cuối năm 2017, cả nước có 21.000 HTX (tăng gần 5% so với 2016). Số HTX thành lập mới từ khi có luật là 6.500 HTX, riêng 2017 thành lập hơn 2.500 HTX (gấp hơn 2 lần 2016). Một số địa phương có số lượng HTX mới cao là Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hà Nội, Lâm Đồng, Gia Lai… Hầu hết các tỉnh đều đạt trên 20 HTX theo kiểu mới. Số liệu thống kê cho thấy, số lượng HTX tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, số lượng thành viên và vốn đầu tư tăng. 

Điều này đã minh chứng rằng phát triển KTHT, HTX có tính chiến lược và là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. 

Để HTX phát triển bền vững, theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, sản phẩm dịch vụ HTX cần phù hợp với nhu cầu thị trường; nhận thức của các thành viên HTX về pháp luật cũng như cơ chế kinh doanh sản xuất phải nâng cao; bộ máy quản trị năng động, đặc biệt là HĐQT và giám đốc thật sự có năng lực; áp dụng công nghệ cao và xúc tiến thương mại; vốn, thị trường và không thể thiếu được chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực của HTX… 

Báo cáo về những giải pháp thúc đẩy KTHT, HTX phát triển, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, chủ trương xây dựng nông thôn mới; nghị quyết đại hội Liên minh HTX Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 40.000 HTX trên tất cả các lĩnh vực. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các Nghị quyết chỉ đạo của các cấp chính quyền. 

Liên minh HTX Việt Nam sẽ chủ trì và chủ động đổi mới công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách pháp luật HTX, các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, lợi ích mà HTX mang lại tới các thành viên. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cũng đã đưa ra các giải pháp như triển khai xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, đề án thành lập định chế tài chính, trung tâm kiểm toán, đổi mới trung tâm công nghệ và xúc tiến thương mại, đề án đề xây dựng diễn đàn KTHT, triển khai năng lực hạch toán kế toán của HTX trên cơ sở tài trợ của tổ chức quốc tế… 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại hội nghị

Chính sách cụ thể với từng loại hình 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đã kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị T.W 5, khóa IX về “tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, có cơ sở và chủ trương xây dựng phát triển KTHT, HTX trong thời gian tới”. 

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương, ban hành sửa đổi chính sách ưu đãi HTX, bảo đảm tính khả thi, bố trí đủ nguồn lực để tất cả các HTX đủ điều kiện tiếp cận với xu thế này. 

“Theo số liệu của các cơ quan nghiên cứu, đến nay có khoảng 1 - 6% số HTX tiếp cận với nguồn lực. Chúng tôi đi khảo sát ở Quảng Ninh, Long An, Đăk Lăk… thì vấn đề vốn và tiềm lực của các HTX còn yếu”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo kiến nghị. 

Liên quan đến chính sách thuế, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề xuất Chính phủ không đánh các loại thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thấp nhất để tạo điều kiện cho các HTX tích lũy. 

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Chính phủ sớm thực hiện một số chính sách mà các HTX tự động được thực hiện như vấn đề về đăng ký thành lập. “Trong quá trình hoạt động thành lập đăng ký, trong quá trình bổ sung yếu tố cũng phải đăng ký lại, mất khá nhiều thời gian, chi phí đi lại”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết. 

Theo kinh nghiệm của các nước, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành ban hành các chính sách đối với từng loại hình HTX trong từng ngành nghề để dễ áp dụng. 

“Như Malaysia cũng thực hiện chính sách này. Trên thực tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các ngành nghề rất khác nhau, nên xét lại, bố trí lại các chính sách để người dân tiếp cận rõ hơn, dễ hiểu hơn”, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nói. 

Các địa phương cũng cần tranh thủ nguồn lực và ngân sách địa phương để chủ động để hỗ trợ cho các HTX phát triển. Giao cho Liên minh HTX các tỉnh, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền và tham gia một số công việc thuộc chức năng quản lý nhà nước. 

Hiện nay, hệ thống Liên minh HTX với khoảng 1.500 cán bộ, đóng vai trò nòng cốt trong việc thành lập cũng như vận động, thậm chí làm một số công việc quản lý. Chủ tịch mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, đồng thời Liên minh đề nghị thành lập các quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Hiện nay mới trên 40 tỉnh có quỹ này. 

Tới đây, sau khi được Chính phủ phê duyệt chủ trương, đổi mới mô hình hoạt động quỹ trung ương, Liên minh sẽ liên kết với quỹ địa phương tạo nên một chính sách thống nhất, cơ chế điều hành thống nhất, hạn chế thấp nhất rủi ro, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn tốt hơn. 

Đồng thời, sẽ bố trí nguồn lực đào tạo cho đội ngũ cán bộ của HTX, có đề án đưa lực lượng trẻ, nhất là các sinh viên mới ra trường, về làm việc tại các HTX. 
 

Minh Trang 
 

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - Lê Minh Hoan 

HTX là cứu cánh duy nhất  để tái cơ cấu nông nghiệp 

 

Trong báo cáo của Bộ NN&PTNT, Việt Nam đang gặp 2 điểm liệt: Chi phí sản xuất và chất lượng nông sản kém không đáp ứng được tiêu chí của thị trường. 
Nếu bà con không vào HTX thì sẽ không thể làm giàu được. Ông Hoan đặt câu hỏi “tại sao nông dân nghèo” và cho rằng chính bà con chưa làm cho mình thoát nghèo. 
Tỉnh có phương pháp vận động mới, đó là tập hợp bà con đến sinh hoạt cộng đồng, nếu hợp tác trong đời sống thì mới hợp tác được sản xuất kinh doanh. Từ đó, bà con đã cùng ngồi bàn xây dựng HTX. Nhiều hộ tiêu thụ sản phẩm cũng tham gia HTX từ những buổi sinh hoạt cộng đồng như thế. Nếu không có HTX thì không thể nói đến chuyện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng xây dựng nông thôn mới. 

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  - Nguyễn Đức Quyền 

Tăng cường nguồn lực để thực hiện các chính sách
 

Hiện, tỉnh Thanh Hóa có 922 HTX, 1 Liên hiệp, 815 THT trên các lĩnh vực. Công tác chuyển đổi theo Luật HTX mới đã có hơn 700/922 HTX, còn một số HTX còn vướng mắc yếu kém trong hoạt động. 
Tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành kế hoạch, xây dựng đề án củng cố và phát triển nâng cao HTX nông nghiệp. Mỗi xã xây dựng nông thôn mới phải có 1 HTX dịch vụ hoặc nông nghiệp. Về công tác quản lý Nhà nước, đã quy định các ngành cấp tỉnh, giao cho Sở KH&ĐT tham mưu quản lý nhà nước; cấp huyện, các sở ban ngành thực hiện tốt vấn đề này. 
Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch thí điểm sinh viên tốt nghiệp đại học về HTX. Dự kiến từ 1/1/2018 sẽ tuyển 20 sinh viên cho 10 HTX. 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()