Hợp tác
26/02/2018 10:21 AM +07:00
10/10/2017 07:48 AM +07:00

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo: Thông tin tuyên truyền tập trung cho phát triển kinh tế hợp tác

Chiều ngày 9/10, tại buổi làm việc với các Trưởng ban, cán bộ của Liên minh HTX Việt Nam về công tác tuyên truyền, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã chỉ đạo nâng cao công tác tuyên truyền, tái cơ cấu bộ máy thông tin truyền thông của Liên minh HTX Việt Nam.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các báo cáo về công tác tuyên truyền của 3 đơn vị phụ trách truyền thông của Liên minh HTX Việt Nam, gồm: Ban Thông tin và tuyên truyền, Thời báo Kinh Doanh và Trung tâm thông tin HTX Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2017 là xây dựng đề án tái cơ cấu mảng thông tin tuyên truyền theo hướng tập trung nguồn lực cho phát triển KTHT.

Theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, tiềm năng của Liên minh HTX Việt Nam là rất lớn nhưng công tác tuyên truyền còn hạn chế do thiếu thốn về nhân sự, cơ sở vật chất, cách làm còn manh mún. Thông tin cung cấp chưa đáp ứng được yêu cầu của các thành viên HTX.

Bên cạnh đó, tổ chức công tác tuyên truyền về Liên minh HTX chưa chuyên nghiệp, mối liên hệ với Liên minh HTX tỉnh còn lỏng lẻo, chưa tìm được đường lối chung.

Chủ tịch cho rằng hiện nay, sản phẩm truyền thông mạnh nhất là báo điện tử và cổng thông tin điện tử. Liên minh HTX Việt Nam cần là đầu mối thông tin để liên kết với các cơ quan chức năng (Bộ KH&ĐT, NN&PTNT…) sau đó là các Liên minh HTX tỉnh và các HTX thành viên, khẳng định vai trò của Liên minh HTX Việt Nam trong phong trào phát triển HTX. 

Để làm được điều này, Liên minh HTX Việt Nam cần tập trung mọi nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, lấy lại vị thế về công tác thông tin truyền thông.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, Liên minh HTX Việt Nam cần tổ chức công tác truyền thông chuyên nghiệp, sử dụng thị trường thông tin một cách khả thi và hiệu quả.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2017, Liên minh HTX Việt Nam cần hoàn thiện đề án về truyền thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng thống nhất rằng Liên minh HTX Việt Nam cần xây dựng hệ thống thông tin như một ngân hàng dữ liệu, là nơi kết nối giữa Trung ương và địa phương, áp dụng công nghệ vào việc tuyên truyền hiệu quả.

Thùy Linh
 

Ý kiến bạn đọc ()