Hợp tác
26/02/2018 10:30 AM +07:00
18/04/2017 04:20 PM +07:00

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự: Sự kiện quốc tế tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX

Trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh Doanh trước ngày khai mạc Hội nghị Bộ trưởng HTX khu vực châu Á- Thái Bình Dương (TBD) lần thứ 10, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự nhấn mạnh, đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa nhân văn thúc đẩy phát triển HTX vì cộng đồng thế giới thịnh vượng, không có đói nghèo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế vì sự nghiệp phát triển HTX Việt Nam.

Thưa ông, Liên minh HTX Việt Nam được Đảng, Chính phủ giao chủ trì đăng cai Hội nghị Bộ trưởng HTX châu Á - TBD lần thứ 10. Vậy, ông cho biết Hội nghị có tầm ảnh hưởng thế nào đối với các Liên đoàn, Liên minh HTX, nhất là với các HTX trong và ngoài nước?

Hội nghị là dịp để các quốc gia trong khu vực hiểu biết lẫn nhau hơn, nhất là những kinh nghiệm hỗ trợ đẩy mạnh phong trào HTX, từ đó kiến nghị cơ chế chính sách mới phù hợp hơn với quy luật khách quan, tác động thúc đẩy phát triển HTX nhanh và bền vững trong xu hướng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới.

Hội nghị có tầm ảnh hưởng rất lớn, tạo cơ hội cho các Liên minh HTX, Liên đoàn HTX các quốc gia giao lưu, trao đổi về 3 vấn đề cốt lõi phát triển kinh tế hiện nay, là xây dựng và phát triển HTX, Liên hiệp HTX với quy mô sản xuất hàng hóa lớn, sản xuất ứng dụng công nghệ cao và tiêu điểm quan trọng nhất là “Thị trường - mệnh lệnh sản xuất”

Ngoài những chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trong phát triển HTX, Hội nghị là dịp để kết nối chặt chẽ hơn hoạt động các HTX với thị trường sản xuất và tiêu thụ hàng hóa của các THT, HTX, Liên hiệp HTX trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trên trường quốc tế, góp phần mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao vị thế, vai trò Liên minh HTX Việt Nam đối với khu vực và thế giới.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 

Cụ thể hơn, ông cho biết Hội nghị kỳ này hướng tới những mục tiêu phát triển khu vực HTX trong nước và quốc tế như thế nào?

Từ góc nhìn quốc tế, Hội nghị nhằm tiếp tục cụ thể hóa Chương trình nghị sự với 17 mục tiêu làm cho cộng đồng thế giới thịnh vượng hơn của Liên Hợp quốc. Trong đó hướng tới năm 2030, toàn thế giới tăng từ 2,6 triệu HTX lên 4 triệu HTX, tăng từ 1 tỷ lên 2 tỷ thành viên, chiếm 20% tổng doanh thu nền kinh tế toàn cầu.

Dưới góc nhìn trong nước, Hội nghị lần này cũng là chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về hội nhập kinh tế thế giới, thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Đó cũng là chương trình thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV phát triển mới 1,5 vạn HTX nông nghiệp kiểu mới đến năm 2020 và thực hiện Quyết định 1980 của Chính phủ về bộ tiêu chí mới, trong đó cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới nhất thiết phải có ít nhất một HTX kiểu mới. Đồng thời, hưởng ứng phong trào khởi nghiệp hướng tới thành lập 1 triệu doanh nghiệp năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Kỳ vọng Hội nghị mang lại những kinh nghiệm gì cho các HTX Việt Nam?

Nếu so sánh với lịch sử và trình độ phát triển HTX hàng trăm năm qua trên thế giới, khu vực HTX Việt Nam đến nay mới trải qua 70 năm phát triển và đang ở giai đoạn đầu của bước phát triển HTX quốc tế.

Hội nghị này là cơ hội lớn để các HTX Việt Nam học hỏi kinh nghiệm HTX quốc tế, nhất là HTX các nước phát triển ở trình độ cao như Hà Lan, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Trong các phiên họp chính thức và nhất là các hoạt động bên lề Hội nghị, các bộ ngành và các HTX Việt Nam phải khai thác triệt để các đối thoại song phương và đa phương, với các tổ chức chính thức và phi chính thức quốc tế. Từ đó, Việt Nam cần lĩnh hội tối đa những kinh nghiệm thành lập và phát triển HTX quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, nhất là ứng dụng KH-CN, các gói hỗ trợ tài chính, tín dụng, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối chuỗi giá trị toàn cầu, nhằm đẩy mạnh phát triển HTX trong nước.

Vấn đề tôi tâm đắc nhất ở Việt Nam hiện nay là thông qua đợt truyền thông về Hội nghị này hoàn toàn có thế tạo sức chi phối minh bạch hóa hoạt động HTX, gây dựng niềm tin với HTX của thành viên và của đại chúng nhân dân, từ đó, tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp củng cố và phát triển HTX.

Trong khi ở Việt Nam đến nay vẫn còn thực trạng mặc cảm HTX và thiếu quan tâm đến HTX, sự kiện quốc tế này là dịp để các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân nhận thấy rõ ở các nước giàu cũng có HTX và phát triển rất mạnh HTX, từ đó xác định sự cấp thiết phải đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, thu hút cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, cùng quyết tâm phát triển HTX theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Lưu Đoàn thực hiện

Ý kiến bạn đọc ()