Hợp tác
22/02/2018 07:48 AM +07:00
05/03/2017 11:40 PM +07:00

Công tác thi đua - khen thưởng: Động lực thúc đẩy phát triển KTHT

“Thực tế địa phương cho thấy, công tác thi đua - khen thưởng có tác dụng rất lớn, chẳng những là động lực mà còn là nguồn lực vô tận cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội”, đây là khẳng định của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự, tại lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên minh HTX Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương diễn ra cuối tuần qua.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại buổi lễ

Thực hiện Chỉ thị 34, Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX 2012, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX, hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động tháng 10/2016, ngày 3/3, Liên minh HTX Việt Nam và Ban TĐKT Trung ương đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022.

Ông Nguyễn Khắc Hà - Vụ trưởng Vụ II (Ban TĐKT Trung ương), cho biết mục đích của chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của công tác TĐKT trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và khu vực KTHT, HTX đưa công tác TĐKT thực sự trở thành động lực, nguồn lực và là công cụ để phát triển KTHT, nòng cốt là HTX. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các HTX tiêu biểu, người lao động trong các HTX là những mô hình điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước bằng hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác TĐKT trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú.

Tại lễ ký kết, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự khẳng định, qua thực tế địa phương cho thấy, công tác TĐKT có tác dụng rất lớn, chẳng những là động lực mà còn là nguồn lực vô tận cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Đây là công cụ quản lý, kiểm soát của Nhà nước nếu được sử dụng đúng mức sẽ khơi dậy động lực của cá nhân.

Chủ tịch Võ Kim Cự đồng tình với hình thức khen thưởng đột xuất do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chủ tịch đề nghị, cần tập trung khen thưởng dựa trên ba chỉ tiêu về quy mô, công nghệ, thị trường. Đây là ba vấn đề tắc nghẽn của nhiều HTX, cần khen thưởng một cách thỏa đáng.

Để khắc phục hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả công tác TĐKT khu vực KTHT, Chủ tịch mong muốn hai bên phối hợp đồng bộ, thường xuyên bằng nhiều biện pháp, thường xuyên trao đổi thông tin, mỗi năm, tổ chức gặp mặt một lần để đánh giá tình hình thực hiện chương trình.

Trước mắt, Chủ tịch đề nghị Ban TĐKT Trung ương phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn cán bộ HTX, liên hiệp HTX. Hai bên phối hợp đi thực tế các mô hình HTX, Liên hiệp HTX ở 4 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL, Tây Nam bộ để có so sánh từ đó quan tâm, chỉ đạo xây dựng mô hình thiết thực từ đó có biện pháp khen thưởng tỷ mỷ, cụ thể, xây dựng kế hoạch thi đua bài bản hơn. Hai bên chuyển toàn bộ nội dung chương trình ký kết đến các địa phương để Ban TĐKT và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2022 để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cụ thể, thiết thực.

Cũng tại lễ ký kết, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương nhất trí với quan điểm của Chủ tịch Võ Kim Cự. Bà Hà đề nghị, để hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Liên minh HTX Việt Nam phát động. Liên minh HTX Việt Nam giao cho Ban TĐKT của Liên minh xây dựng các kế hoạch cụ thể về nội dung, kế hoạch hàng năm, tiêu chí bình xét, đánh giá để hoạt động tôn vinh các HTX, cá nhân tiêu biểu được cụ thể. Hướng tới năm 2020, tại Đại hội thi đua toàn quốc, Liên minh HTX Việt Nam sẽ giới thiệu những mô hình HTX điển hình.

Về phía Ban TĐKT Trung ương, bà Hà khẳng định sẽ chỉ đạo Ban TĐKT các tỉnh, thành phố ký kết với liên minh HTX các tỉnh, thành phố chương trình thiết thực hơn, đồng thời sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, phối hợp để tăng mô hình điển hình tiên tiến.

Thu Hường

Ý kiến bạn đọc ()