Hợp tác
23/02/2018 06:55 PM +07:00
14/08/2017 07:18 AM +07:00

Đại hội lần thứ V Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình

Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Chủ tịch Võ Kim Cự trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KTTT của tỉnh

Hiện, toàn tỉnh Quảng Bình có 263 HTX, thu hút gần 123.149 thành viên và trên 4.000 lao động tham gia, với tổng nguồn vốn hoạt động lên trên 3.000 tỷ đồng. Nhìn chung, các HTX đã chủ động liên doanh, liên kết để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua đó, đã hình thành chuỗi giá trị sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên và người lao động.

Qua đánh giá, xếp loại, có 115 HTX đạt loại khá, giỏi chiếm gần 44%. Trình độ cán bộ quản lý HTX ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu quản lý và năng lực điều hành sản xuất kinh doanh.

Cùng với việc phát huy vai trò của các HTX, trong 5 năm qua, các quỹ TDND, tổ hợp tác (THT) trên địa bàn tỉnh cũng đã không ngừng lớn mạnh với 24 quỹ TDND và 733 Tổ hợp tác THT, đóng vai trò quan trọng trong việc tác động, hỗ trợ sản xuất kinh tế hộ phát triển.

Đồng hành cùng với những thành quả đã đạt được của loại hình KTTT, trong 5 năm qua, Liên minh HTX tỉnh đã luôn chủ động, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát triển HTX; tham mưu, xây dựng chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về KTTT.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đã đề ra mục tiêu chung là: Củng cố phát triển rộng rãi KTTT với nhiều hình thức, loại hình, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực; phát triển KTTT phải gắn liền với các thành phần kinh tế khác và tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã ghi nhận, biểu dương những thành quả đã đạt được của khu vực KTTT và Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

Chủ tịch cũng nhấn mạnh KTTT tỉnh cần mạnh dạn chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 35 vị. Ông Ngô Gia Thởi được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mỹ Liên

Ý kiến bạn đọc ()