Hợp tác
20/01/2018 10:02 PM +07:00
29/03/2017 07:20 AM +07:00

Đại hội thành viên Co-opBank: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ TDND

Phát biểu với Đại hội thành viên Ngân hàng HTX Việt Nam (Co-opBank), Chủ tịch Liên minh HTX Việt nam Võ Kim Cự đề nghị ủng hộ quan điểm tiếp tục đẩy mạnh phát triển loại hình HTX rất nhân văn là quỹ TDND, tăng cường huy động nguồn vốn tại chỗ phát triển kinh tế địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Trong hai ngày 27 - 28/3, Co-opBank đã tổ chức Đại hội thành viên tổng kết hoạt động của hệ thống Co-opBank và mạng lưới quỹ TDND năm 2016, bàn định hướng phát triển năm 2017. Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Nguyễn Phước Thanh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã dự đại hội.

Một năm hiệu quả và an toàn

Theo báo cáo năm 2016, Co-opBank linh hoạt điều hành các hoạt động kinh doanh tín dụng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ứng dụng công nghệ tin học, bảo đảm an toàn ngân quỹ, mở rộng phát triển quan hệ quốc tế, tái cơ cấu phát triển mạng lưới, thúc đẩy bước tiến mới xây dựng thương hiệu Co-opBank trong đời sống xã hội.

Tổng hợp đến cuối năm, Co-opBank có tổng vốn hoạt động 27.068 tỷ đồng (tăng 20,9% so với năm trước), trong đó vốn điều lệ 3.608 tỷ đồng, vốn huy động 19.079 tỷ đồng, vốn vay NHNN và vốn dự án nước ngoài 1.550 tỷ đồng, các nguồn vốn khác 1.315 tỷ đồng.

Tính riêng trong tổng vốn huy động 19.079 tỷ đồng (tăng 21,46% so với năm trước), Co-opBank nhận tiền gửi điều hòa từ các quỹ TDND là 12.116 tỷ đồng (tăng 18,8%), thu hút tiền gửi dân cư 3.944 tỷ đồng (giảm 2,52%) và tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác là 3.020 tỷ đồng, tăng 1.550 tỷ đồng so với năm trước.

Với tổng dư nợ cho vay trong năm là 18.195 tỷ đồng, tăng 2.110 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 13,12%), kết quả kinh doanh của Coopbank năm 2016 đạt tổng thu nhập 2.020,43 tỷ đồng, trừ tổng chi phí 1.870,25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150,18 tỷ đồng (102,55% so với kế hoạch). Co-opBank cũng đã tập trung hỗ trợ hoạt động mạng lưới quỹ TDND trên toàn quốc, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, như cho vay liên kết, dịch vụ chuyển tiền điện tử, thẻ ATM… Từ đó, Co-opBank đã góp phần nâng cao uy tín và giữ vững sự phát triển an toàn của hệ thống quỹ TDND.

Đến cuối năm 2016, cả nước có 1.168 quỹ TDND, tăng 20 quỹ so với năm trước ở địa bàn 13 tỉnh, thành phố, trong đó nhiều nhất là Hà Tĩnh (4 quỹ), Phú Thọ (3 quỹ), Nghệ An và Lâm Đồng đều có 2 quỹ mới. Bên cạnh cá biệt còn số ít quỹ TDND do cán bộ mắc sai lầm làm nợ xấu tăng cao, đa số các quỹ TDND đều hoạt động tương đối ổn định, nợ xấu dưới 1%, chấp hành quy định góp vốn thường niên, góp phí bảo toàn.

Cụ thể như tổng phí bảo toàn hệ thống năm 2016 thu được 45,1 tỷ đồng, trong đó Co-opBank nộp 8,3 tỷ đồng, còn 956/1.126 quỹ TDND nộp 36,8 tỷ đồng, nâng tổng phí bảo toàn hệ thống đến tháng 3/2017 đạt 126,1 tỷ đồng…

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại Đại hội

Phát triển mạnh quỹ TDND

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho rằng kết quả hoạt động Co-opBank và các quỹ TDND năm 2016 rất triển vọng, các chỉ tiêu đều tăng mạnh, từ đó đã khẳng định việc phát triển quỹ TDND là đúng hướng, hiệu quả, an toàn và bền vững.

Qua đi thực tế ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước càng thấy rõ hơn vai trò rất quan trọng của quỹ TDND đối với phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Theo Chủ tịch Võ Kim Cự, kết quả trên đây cũng là tín hiệu đáng mừng, phản ánh khách quan nhu cầu cần thiết của người dân và của nền kinh tế đối với loại hình HTX kinh doanh tiền tệ. Việc phát triển Co-opBank và các quỹ TDND không những tạo nguồn vốn tại chỗ phát triển kinh tế, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn của loại hình HTX kinh doanh tiền tệ, nhất là giảm tệ cho vay nặng lãi, nhằm góp phần bảo đảm trật tự xã hội ở các vùng nông thôn, biên giới.

Chủ tịch đề nghị các quỹ TDND tích cực tham gia hơn vào chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm cho HTX và nông dân. Các quỹ TDND cần ưu tiên nguồn vốn cho vay và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các HTX, đồng thời phối hợp chặt chẽ với mạng lưới Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từ cấp Trung ương và cấp tỉnh, thực hiện tốt bảo lãnh tín dụng, cùng nhau hỗ trợ phát triển HTX.

“Hiện nay đã có chủ trương tổng kết 5 năm Luật HTX 2012 và tổng kết 15 năm Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), trong đó có nội hàm mở rộng cơ chế phát triển quỹ TDND. Liên minh HTX Việt Nam đã và đang đề nghị Ban Bí thư,

Chính phủ và NHNN tiếp tục ủng hộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy phát triển mạnh quỹ TDND. Việc mở rộng mạng lưới quỹ TDND làm tiền đề để huy động nguồn vốn xây dựng thành công nông thôn mới”, Chủ tịch Võ Kim Cự nói.

Lưu Đoàn

Ý kiến bạn đọc ()